MENY

Velkommen som foredragsholder på konferansen Digital helse-dager

På denne siden finner du nyttig informasjon til deg som skal holde innlegg på konferansen Digital helse-dager 2023.

Konferansen skal streames. Dersom du skal ha PowerPoint-presentasjonen må den være tilpasset det digitale produksjonsformatet. Det er derfor viktig at du ser på manualen for oppsett av presentasjonen slik at formatet blir korrekt.

Instruks til PowerPoint-presentasjon

Powerpoint-mal til Digital helse-dager

Powerpoint-malen  viser blant annet plassering av foredragsholder i forhold til presentasjon, hvilke felt du er anbefalt å skrive i og plassering av logo. Hjelpelinjer og rammer i malverktøyet blir fjernet før foredraget av arrangøren.  Du står selvsagt fritt til å bruke ditt eget Power-point-design, men dersom du ønsker å bruke Digital helse-dager sin, er vi glade for det.

Dersom du har spørsmål angående bruk av malen kan du ta kontakt med vårt sekreteriat.

Digital helse-dager 2023