MENY

Temadag for studenter – Å leve med kronisk sykdom eller sammensatte hjelpebehov

17.-17. mars 2022

08:45

VID vitenskapelige høyskole, Ulriksdal 10

Bli med på temadag 17. mars! Mange barn og unge har behov for at tjenester og profesjoner samarbeider for å dekke sine hjelpebehov. De har rett til å bli hørt og til å medvirke. Vil du lære mer om hvordan du som fremtidig helsepersonell kan være med bidra til dette? Da er dette temadagen for deg! Alrek studentpanel inviterer alle Alrekstudenter til å delta, altså dere som studerer ved VID, HVL og UiB. Det serveres lunsj! Du kan også følge med på stream.

Fortsatt ledige plasser – så bare møte opp dersom du vil delta fysisk (lunsj kun for forhåndspåmeldte), eller følg arrangementet på stream her.

Påmelding

Påmeldingsfristen er ute, men bare møt opp og delta – flere plasser ledig. Lunsj kun for forhåndspåmeldte.

Lenke til digital deltakelse blir publisert her og på Alrek og studentpanelet sine facebooksider.

PROGRAM

Temadag torsdag 17. mars
08:45 Kari Martinsen, 1. etasje
Åpning av Temadagen

Rosy Arnesen og Sindre Aadland, medlemmer i Alrek sturdenpanel og sykepleierstudenter ved VID vitenskapelige høyskole.

Test test test

bfg

hgdgfd

 

 

09:00 Kari Martinsen, 1. etasje
Tema 1 «Tverrfaglig helseteam!»

Lær mer om hvordan tverrfaglige helseteam samarbeider for å løse barns komplekse problemer. Elisabeth Andvik har kartlagt utfordringer i slike team, og viser til konkrete tiltak som teamene kan iverksette for å oppnå kunnskapsdeling og læring.

Dette bidrar til kreative løsninger på barnas problem som spesialistene ikke klarer å løse på egenhånd.

Andvik ble nummer 2 i fjordårets Forsker Grand Prix, og formidler her fra hennse forskning på tverrfaglige helseteam.

Innlegg av:

Elisabeth Andvik, førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI.

09:45 Kari Martinsen, 1. etasje
Tema 2 «Sammen for barn og unge i Bergen»

Lær mer om prosjektet «Sammen om barn og unge i Bergen» mellom Helse Bergen og Bergen kommune. Visjon til prosjektet er: «Vi skal være samlet og tilgjengelig når barn og unge trenger oss!»

Det ene verktøyet er 7 ulike samhandlingsforløp for barn og unge, mellom sykehus og kommune. Et annet verktøy er spillet «Sammen». Dette kan brukes både for å gjøre oss bedre kjent med de ulike tjenestenes ansvar og rolle, for å få opp viktige diskusjoner og avklaringer mellom tjenester, og for å introdusere brukere eller nyansatte til systemet.

Innlegg av:

Ragnhild Lygre, psykologspesialist, Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen, sammen med brukerrepresentant.

Se denne videosnutten for å se hvordan prosjektet ble sparket i gang.

10:30 Kari Martinsen, 1. etasje
Lunsj

VID spanderer lunsj på alle stuenter som deltar fysisk:-) Husk påmelding!

11:30 Kari Martinsen, 1. etasje
Tema 3 "Energisenteret og energikonsulenter"

Mange barn og unge med særskilte behov faller fra i overgangen fra helsetjeneste til idrettsaktivitet, selv om de kan ha god nytte av det både sosialt og helsemessig. En Energikonsulent er en ressurs som skal sikre trygghet i overgangen mellomhelsetjenestenivå og mellom helsetjenester og nærmiljø. Gjennom videre samtaler med både barnet/ungdommen, pårørende og behandler kartlegger Energikonsulenten barnets/ungdommens interesser for fysisk aktivitet. Energikonsulenten tar så kontakt med aktuelle organiserte aktiviteter i deltakeren sitt nærmiljø, og undersøker om aktiviteten er aktuell for vedkommende.

Bli med på denne sesjonen for å lære mer hvordan en kan jobbe i overgangen fra å være pasient til å komme hjem og delta i eget nærmiljøet. Prosjektet er tilknyttet Alrek sin samarbeidspartner Idrettsklynge Vest, og mer informasjon finnes her.

Innlegg av:

Regina Hamre, prosjektkoordinator for energikonsulent, Idrettsklynge Vest og Helse Bergen

Vegard Berge Sandven, energikonsulent, Helse Bergen

Vilde Næss Brodahl, energikonsulent, idrettsforbundet.

12:45 Kari Martinsen, 1. etasje
Tema 4 "Mennesker med psykisk utviklingshemming og deres mulighet for brukermedvirkning"

Personer med utviklingshemming har i likhet med andre rett til frihet, selvbestemmelse og rettsikkerhet. Dette er forankret i menneskerettighetene og i norsk politikk. Evnen til å ta valg og bestemme selv er samtidig noe som må læres over tid, og krever tilrettelegging og assistanse. Hvordan kan en sikre at personer med utviklingshemming får medvirke i praksis?

Lær om rettighetene personer med psykisk utviklingshemming har, og hvordan en kan fremme deres medvirkning i helse- og omsorgstjenestene.

Innlegg av:

Siv Bjønnum, rådgiver, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), Bergen kommune.

Karianne Standal, Stiftelsen Christiegården.

Karina Villanger, brukerrepresentant.

13:45 Kari Martinsen, 1. etasje
Tema 5 "TVEPS - Tverrprofesjonell samarbeidslæring"

Hvordan kan utdanningene forberede studenter på tverrfaglig samarbeid i arbeidslivet? Lær mer om hvordan TVEPS trener helse- og sosialfagstudenter i tverrprofesjonelt samarbeid.

Innlegg av:

Ane Johannessen, leder for TVEPS og førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Sissel Johansson Brenna, førstelektor, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet.

Lær mer om Alrek sitt studentpanel på Alrek sine hjemmesider og følg med på Studentpanelet sin facebookside. Ta kontakt om du er student og ønsker å bli medlem i panelet!

Bærekraftig helsetjeneste – eller overforbruk av ressursene?

26.-26. august 2024

Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17

Kunnskapskommunekonferansen 2024: Ny Giv! Forskning og innovasjon i helse- og omsorgstjenester

5.-5. september 2024

Universitetsaulaen, Universitetet i Bergen, Muséplassen 3, 5007 Bergen

Anbefalt* Webinar: Kvinnehelse

10.-10. september 2024

MS Teams

Forskernatt: Et kvinneliv – i hormonenes makt?

20.-20. september 2024

Kulturhuset i Bergen, Vaskerelven 8