MENY

TekPrat om universell utforming og brukermedvirkning

10.-10. desember 2021

Eitri helseinkubator

TekPrat

Velkommen til TekPrat 10. desember, kl. 11:30 i Eitri helseinkubator (inngang vis a vis ulriksbanen).

Velkommen til en ny og spennende TekPRAT.

Denne gongen skal det handle om betydningen universell utforming (UU) og brukermedvirkning har for utvikling av bærekraftige helsetjenester.

I 2021 har Tekprat vært innom tematikker som hver for seg er et redskap for å utvikle en bærekraftig helsesektor.

På Tekprat 10. desember skal vi bli bedre kjent med betydningen UU og brukermedvirkning har for å utviklingen av en bærekraftig helsesektor.

Er det bare en ekstrakostnad eller samfunnsnyttig investering?

 

Program

1130 – 1200 Servering av enkel lunsj

1200 – 1320 Hva er UU og hva er koblingene til bærekraftig helsetjeneste?
Line Marie Kvaal (Theseways) og Ingerid Rødseth (Aquabyte)
Brukerperspektivet: Mehmed Softic (Haukeland Universitetssykehus) og Michael Sønnesyn fra Kommunalt råd for funksjonshemmede (Bergen Kommune)

Debatt: UU og brukermedvirkning er viktig for en bærekraftig helsesektor. Hvordan går vi fra ord til handling?

 

20 min pause med noe attåt

 

1340 – 1440 Virtual Realty (VR), Kunstig intelligens (KI) og 3D printing – hva er koblingen til UU og bærekraftig teknologi?

Odd Gurvind (Norwegian Cognitive Sentre) og Håkon Garfors (Helse Vest IKT)

 

Spørsmål og avrunding.

 

1440-1500 Mingling med mulighet for å å prøve ut VR!

 

Velkommen! 🙂

Har unge skeive generelt dårligere helse enn andre unge?

9.-9. juni 2023

Pride House Festplassen

Day Zero Alrekdagene: Spiseforstyrrelser – den nye folkesykdommen?

20.-20. september 2023

Kommer

Arbeidslivstorget 2023

20.-20. september 2023

Midgard, Årstadveien 17, Alrek helseklynge

Stalheim hotel

The First Nordic Conference on Medical Workplace Learning: «Bridging Theory, Science and Practice»

17.-19. september 2023

Stalheim Hotel, Voss