MENY

Tekprat – Innovasjon i helsesektoren – Våre haldningar til motstand og risiko

25.-25. mai 2021

Digital event

Vår haldning til mostand og risiko er ein viktig del av ein innovasjonskultur og seier noko om pågangsmot og vilje til å ta sjansar og teste ut nye idear, trass i at vi veit det er ein sjanse for å feile.

Kva haldning og erfaringar med motstand og risiko har tilsette som jobbar med digitalisering, forsking- og innovasjon i helsesektoren?
Vi ønskjer å nyansere omgrep som motstand, risikovillighet og det å “feile” eller gjere blunderar om du vil. Er det berre knytt til negativitet og ulydnad eller har det ein viktig funksjon i arbeid med å skape innovative helsetenester?
Agil utvikling og raskare implementering av ny og nyttig teknologi er ei viktig målsetjing for privat og offentleg sektor. Det føreset at vi bryt med den etablerte nullfeilskulturen og heier fram vår nysgjerrigheit og utforskartrang, men óg at vi skaper nye haldningar til motstand og risiko.
På TekPRAT 25. mai ønskjer vi å løfte fram to tre personar som har skapt nye helsetenester og få i gang ein samtale på kva som kan vere viktige haldningar til motstand og risiko i helsesektoren.

Påmeldingslenke

Undervisningsseminar: Vurdering for læring

22.-22. mars 2023

Munin, Alrek helseklynge, 0. etasje

Bilde av bygg: Eivind Senneset. Bilde av dame: Unsplash

Alrek studentkonferanse 2023

7.-7. juni 2023

Midgard, Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Stalheim hotel

Konferanse: «First Nordic Conference on Medical Workplace Learning»

17.-19. september 2023

Stalheim Hotel, Voss

Digital helse-dager 2023

24.-25. mai 2023

Quality Hotel Edvard Grieg