MENY

Sykemeldingsarbeid og departementsbesøk til SKIL og Alrek

20.-20. mai 2022

Boregertun, Alrek helseklynge, 1. etasje, Årstadveien 17

Statsråder fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og fra Helse- og omsorgsdepartementet kommer til SKIL og Alrek for å høre om suksessen med sykemeldingarbeid for leger.

Stiftelsen Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL) lanserte i 2020 et kurs i sykmeldingsarbeid for fastleger, på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdepartementet. Kurset har blant annet vist effekt gjennom økt bruk av graderte sykmeldinger og mer pasientkommunikasjon. SKIL åpner opp for alle interesserte på del to av arrangemntet, som finner sted på Alrek, der statssekretær Stian Nyhus fra Arbeid- og inkluderingsdepartementet, også deltar.

SKIL har samarbeidet tett med NAV og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i utarbeidelsen av kvalitetspakken som tilbys fastlegene.

Tidligere på dagen vil SKIL ha møte med politisk toppledelse med Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Pedersen og statssekretær Stian Nyhus fra Arbeid- og inkluderingsdepartementet, sammen med statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Helse- og omsorgsdepartementet).

 

Program – åpen del

13:30 Velkommen til SKIL og Alrek Helseklynge
v/Nicolas Øyane, daglig leder i SKIL og Berit Angelskår, klyngefasilitator for Alrek helseklynge

13:45 Presentasjon av prosjektet Sykmeldingsarbeid for fastleger
v/Misha Østervold kursutviklingsansvarlig i SKIL

14:00 Presentasjon av rapport med hovedpunkter
v/ Nicolas Øyane

14:15 Spørsmål og kommentarer

14.30 Slutt

Fullt program kan dere lese her.

Pressen er velkommen til å delta på alle arrangement.
Journalister/presse som ønsker å være til stede bes kontakte Markeds- og kommunikasjonsansvarlig, SKIL, Alvilde Gether på Tlf: 97 56 77 79 / e-post: alvilde@skilnet.no

Rådgivere i Byrådsavdeling for helse og omsorg, Gunn-Brit Grøvan og Ahmer Sheikh. Bilde tatt på Rådhuset

Onsdagspresentasjon: Hvilke grep gjør Bergen kommune for å rekruttere og beholde helsepersonell?

4.-4. oktober 2023

Kantinen i Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Senterseminar: Implementation and Evaluation

25.-25. oktober 2023

Kantinen i Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Hvordan kan forskning lede til innovasjon i helsetjenesten – og motsatt?

1.-1. november 2023

HelseCampus Stavanger

Lunsjworkshop: Brukermedvirkning i Alrek

10.-10. november 2023

Kommer