MENY

Senterseminar – Pasientsikkerhetstiltak: Hva virker – og hvor lenge?

24.-24. april 2024

14:00 - 15:30

3F9 i Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Senter for omsorgforskning vest inviterer til seminar med Karina Aase, professor i pasientsikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Hun har forsket på pasientsikkerhet de siste 20 årene og vil snakke om hvilke tiltak som virker for å bedre pasientsikkerheten.

Hva sier forskning om hvilke faktorer og tiltak som er av betydning for pasient- og brukersikkerhet? Skal vi satse på opplæring, teknologi, sjekklister eller noe annet?

Pasientsikkerhetstiltak er ikke så strømlinjeforma som vi gjerne ønsker. Utfordringen er at vi ikke vet med sikkerhet hvilke tiltak som løser et gitt problem – og vi har ikke bare ett problem.

Vi trenger å forstå mer av hva som gjør at pasientsikkerhetstiltak har god effekt – over tid – og hvilke forhold som spiller inn. Fremover vil det i større grad være behov for å kombinere standardiserte tiltak med lokalt tilpassede tiltak i det skadeforebyggende arbeidet i helse- og omsorgstjenesten. Og vi trenger mer kunnskap om hva som ikke virker og hvordan vi skal kvitte oss med disse tiltakene. Hvordan skal vi løse dette?

Karina Aase er professor i pasientsikkerhet ved Universitetet i Stavanger, Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (SHARE). Hun har forsket på pasientsikkerhet de siste 20 årene innen alle deler av helsetjenesten med vekt på læring, tilpasning, samhandling og kontekst.

Aase har vært initiativtager og leder av forskningssenteret SHARE og har ledet nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. I dag underviser hun i pasientsikkerhet fra bachelor til PhD og har skrevet og redigert flere fagbøker innen temaet.

Ønsker du å følge seminaret digitalt kan du gjøre det via denne lenken: https://hvl.zoom.us/j/65718845368?pwd=aDBxSDlmS2J6ZWV6VVE2dUN0UDhEQT09

 

Arrangør

Bærekraftig helsetjeneste – eller overforbruk av ressursene?

26.-26. august 2024

Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17

Kunnskapskommunekonferansen 2024: Ny Giv! Forskning og innovasjon i helse- og omsorgstjenester

5.-5. september 2024

Universitetsaulaen, Universitetet i Bergen, Muséplassen 3, 5007 Bergen

Anbefalt* Webinar: Kvinnehelse

10.-10. september 2024

MS Teams

Alrek helsedager 2024

18.-20. september 2024