MENY

PROFMED conference 2022 «Fostering practical wisdom through clinical experience»

27.-27. september 2022

Midgard, Årstadveien 17, Alrek helseklynge

Kan visdom, "godt skjønn" og innlevelsesevne undervises? PROFMED-prosjektet inviterer klinikere, undervisere og studenter med interesse for praktisk læring og klokskap, bli med den 27. september, fra 08.30 til 16.30.

Godt pasientarbeid krever innlevelsesevne, dømmekraft og mot til å improvisere. Men hva er «godt skjønn» og hvordan læres det? Hvordan gjenkjenner vi kloke handlinger? Kan visdom undervises, eller kan det bare utvikles gjennom prøving og feiling? Hva betyr rollemodeller, dialog, refleksjon? Målet med konferansen er å lage en arena hvor studenter og undervisere i medisin og helsefag kan utdype sin forståelse av fenomenet «praktisk klokskap», og hente inspirasjon til god undervisning og pasientsentrert klinisk arbeid.

Hovediun to kanadiske forskerne Elizabeth Anne Kinsella og Don Boudreau fra McGill University i Montreal, Canada, lede oss gjennom en workshop med tittelen «What is practical wisdom ? How does it apply to health professions education?» På ettermiddagen vil vi bli kjent med eksempler og praksiser fra ulike utdanninger i Bergen – medisin, psykologi, fysioterapi, sykepleie. Presentasjoner og diskusjoner foregår på engelsk, slik at våre kanadiske gjester kan delta, kommentere og utdype. Les mer om konferansen her.: PROFMED CONFERENCE 2022

Påmelding: Klikk her for å komme til påmeldingsskjema, eller skann QR-koden på plakaten. Førstemann til mølla.

Ledelse: Prosjektleder er Edvin Schei, professor i allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Spørsmål? Kontakt koordinator Varasha Jacob William, Varasha.Jacob@uib.no

Undervisningsseminar: Vurdering for læring

22.-22. mars 2023

Munin, Alrek helseklynge, 0. etasje

Digital helse-dager 2023

24.-25. mai 2023

Quality Hotel Edvard Grieg

Bilde av bygg: Eivind Senneset. Bilde av dame: Unsplash

Alrek studentkonferanse 2023

7.-7. juni 2023

Midgard, Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Alrekdagene 2023 – sett av 20.-22. september!

20.-22. september 2023

ÅRstadveien 17 med flere