MENY

Program for Alrekdagene 23. september.

Denne dagen har vi temadagen «Alle har et ansvar». Dagen arrangeres sammen med Idrettsklynge Vest, Polyfon klynge for musikkterapi og Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest. Alle sesjonene før lunsj foregår i Bergen kino KP1, mens parallelsesjonene etter lunsj foregår i Årstadveien 17. Et formål med dagen er å legge opp til mer samhandling og læring på tvers når det gjelder seksuelle overgrep. Meld deg derfor gjerne på en parallelsesjon fra et fagområde eller en sektor du til dagen ikke jobber med/i.

08:30-09:00 Registrering og enkel servering

09:00-10:15 "Alt det jeg er" Filmvisning NB: Fullbooket

«Alt det jeg er»

Få med deg den kritikerroste dokumentarfilmen «Alt det jeg er». Emilie ble seksuelt misbrukt fra hun var 6 til 12 år av sin stefar, som ble dømt for overgrepene. Etter fem år i barnevernet kommer Emilie hjem til sin mor og tre yngre søsken. Filmen følger henne fra hun er 18 til 20 år og viser hvor viktig det er for Emilie å stå frem med sin historie, og hvor vanskelig det er for samfunnet å ta imot henne. Greier hun å konfrontere sin mor og bryte familiens mørke hemmelighet, slik at de sammen kan fortelle hennes stesøsken hvorfor deres far er i fengsel? ALT DET JEG ER viser for første gang konsekvenser av seksuelle overgrep fra barndommen sett utelukkende gjennom øynene til et ungt menneske. Dette er historien om en usedvanlig modig ung kvinne på vei til forsoning.

Les mer om filmen her.

Filmen kan også sees her mot et vederlag på 100 kr.

Sted

KP1, Bergen kino, Konsertpaleet i Neumannsgt. 3

10:15-10:30 Pause

Sted

Bergen kino, KP1

10:30-11:00 Tone Grøttjord-Glenne, regissør, Sant & usant

Regissør Tone Grøttjord Glenne vil svare på spørsmål fra salen og snakke om filmprosessen og de etiske utfordringene som ligger bak å skulle formidle en historie fra virkeligheten

Sted

Bergen kino, KP1

11:00-11:20 Anita Lid synger og forteller sammen med musikkterapeut Marte Anyan

Anita Lid er representant i Polyfon klynge for musikkterapi sitt erfaringspanel. Hun vil her fortelle om sine erfaringer, sammen med musikkterapeut Marte Halås Anyan, daglig leder for Kom nærmere.

Sted

BErgen kino, KP1

11:20-11:35 Trygg på trening - hvordan jobber idretten mot seksuell trakassering og overgrep

Innledere

Maria Karin Dalsbø, Norges gymnastikk og turnforbund
Trond Berge Høvik, Nok. Bergen

11:35-11:50 Alle har et ansvar - barnekonvensjonen i praksis

Innleder

Karl Harald Søvig, dekan ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Sted

Bergen kino, KP1

11:50-12:00 Spørsmål og svar til sesjonene

Åpnes for spørsmål fra salen til Karl Harald Søvig, Maria Karin Dalsbø og Trond Berge Høvik

12:00-13:30 Pause

Lunsj på eget initiativ, og deltakere må bevege seg fra Bergen kino til Årstadveien 17, for å delta på parallelsesjonene.

Parallelsesjoner

Parallelsesjonene etter lunsj forgår i Årstadveien 17.

13:30-14:15 Avdekking av vold, overgrep og vanskjøtsel, i et medisinsk, odontologisk og psykologisk perspektiv. NB: Fullbooket

Avdekking av vold, overgrep og vanskjøtsel, i et medisinsk, odontologisk og psykologisk perspektiv.

Sted

Borgertun, 1. etasje, Årstadvien 17

Innlegg

Påførte skader hos barn utsatt for barnemishandling
Tomas Sørbø, overlege og sosialpediater ved Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland Universitetssjukehus.
Helsepersonell treffer jevnlig barn som er utsatt for vold eller overgrep. Noen skader er vanligere ved vold enn ved ulykker. Hvordan kan helsepersonell se, hva kan vi gjøre ved mistanke om påførte skader hos barn?  

Orale indikasjoner på vold, overgrep og vanskjøtsel hos barn
Karin G. Berge, Tannlege, PhD, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland
Hvordan kan tannhelsepersonell bidra til å avdekke vold, overgrep eller annen omsorgssvikt?

Psykologiske konsekvenser av vold og overgrep, på kort og lang sikt.
Sunniva Barman Teige, psykologspesialist med fordypning barn/unge, Statens Barnehus Bergen.
Barn som blir utsatt for vold og overgrep har høyere risiko for å utvikle psykiske helseplager enn andre. Risikoen varer opp i voksen alder. Å avdekke og stoppe vold og overgrep er derfor viktig i mange perspektiv.

Filmframvisningen av «Alt det jeg er» er fulltegnet, men filmen kan også sees her, kr. 100,-

13:30-14:15 snakkemedbarn.no - en treningsarena

Det er en treningssak å bli god på samtaler med barn og unge. Barnesamtaler er viktig for forebygging av vold og overgrep. Barn har behov for trygge voksne som tør å spørre og tåler å høre, også når ting er vanskelig eller vondt. Snakkemedbarn.no er en digital kunnskapsplattform hvor det bl.a. er lagt til rette for trening på samtaler. Nettressursen inneholder en animert samtalesimulator, hvor du går inn i rollen som voksen og skal snakke med barn og unge med ulik alder og bakgrunn. På parallellsesjonen gjennomgår vi nettressursen, viser eksempler fra treningen og vi gjennomgår sentrale tema som ofte dukker opp i samtaler med barn og unge.

Sted

Edda, 0. etasje, Årstadveien 17

Leder av sesjon

Steinar Hvål, psykologspesialist, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Region Vest

Filmframvisningen av «Alt det jeg er» er fulltegnet, men filmen kan også sees her, kr. 100,-

13:30-14:15 Hvordan avdekke og jobbe med barn og unge utsatt for vold og overgrep

Sted

Midgard (aulaen), 0. etasje, Årstadveien 17

Innlegg

Kunnskapsreisen – Alt det jeg er. Hvordan avdekke og jobbe med barn og unge utsatt for vold og overgrep – Fag møter praksis, ny metode for digital læring om vold og overgrep.
Tone Grøttjord-Glenne, regissør Sant & Usant
og
Ingfrid Vaksdal Brattabø, forsker Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland
Sammendrag: Filmselskapet Sant & Usant har utviklet en helt ny metode for digital formidling av kunnskap. EST-metoden har utviklet ulike digitale kurs for å gi voksne som jobber med barn kunnskap og handlingskompetanse  for å kunne avdekke overgrep mot barn og jobbe med barn som har traumeerfaring fra vold og overgrep.
Med utgangspunkt i Emilies historie fra virkeligheten formidlet gjennom den Amandanominerte filmen Alt det jeg er, brukes filmklipp, intervju og tekster fra Emilies liv i kombinasjon med fagkunnskap formidlet gjennom solide eksperter, forskningsresultater og refleksjonsoppgaver. Konseptet er tatt i bruk av offentlig sektor med stor suksess både av skole, barnehager og NAV samt universitet og høyskoler. Til sammen er det pr i dag utviklet fire unike kunnskapsreiser. Sammen med Ingfrid Vaksdal Brattabø (Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland) deler Tone Grøttjord-Glenne fra Sant & Usant sine erfaringer om hvordan EST-metoden har blitt videreført til tannhelsetjenesten og hvordan de ulike kunnskapsreisene kan gi et unikt bidrag til det tverrfaglige samarbeidet i en kommune/fylke.

Statens barnehus – Vi som tar imot når det avdekkes vold og seksuelle overgrep mot barn
Kristin Konglevoll Fjell, leder Statens barnehus Bergen og avdeling Førde.
Sammendrag: Statens Barnehus er et samordnende tiltak når en mistenker at et barn eller voksen med utviklingshemning utsettes for overgrep. Det er mange profesjonelle involvert med ulike oppgaver som politietterforskning og barnevernsundersøkelse. Barnets behov settes i sentrum og vi jobber under samme tak i sentrum i Bergen eller på avdelingen vår i Førde. Vår jobb er også å kartlegge barnets hjelpebehov og eventuelt gi oppfølging/behandling, samt å tilrettelegge for lege og tannlege undersøkelse.

Filmframvisningen av «Alt det jeg er» er fulltegnet, men filmen kan også sees her, kr. 100,-

 

14:15-14:30 Pause

14:30-15:15 Bridge over troubled water - overganger og grensearbeid i arbeid med barn og unge. NB: Fullbooket!

Bridge over troubled water – overganger og grensearbeid i arbeid med barn og unge. I denne samtaleworkshopen vil ungdom med erfaring utfordre ansvarlige ledere og reflektere over muligheter og utfordringer. Vi vil rette særlig fokus mot samspill mellom tjenester som ungdom trenger når de har utfordringer. I overganger mellom for eksempel førstelinjetjenesten og de kommunalt forebyggede tiltakene trenger ungdommene hjelp fra mange, og det er her i disse overgangene at mange opplever manglende støtte. Når offentlige og private tiltak skal samarbeide, er det ikke alltid like lett å ha god nok oversikt. Det samme gjelder overganger mellom ungdoms- og voksentjenester og overganger mellom behandlingstilbud og frivillige idretts eller kulturtilbud. Når lykkes vi og hva skal vi gjøre mer av? Hva skal til for at de voksne som arbeider med og for ungdom blir i stand til å gi den beste støtten? Blir vi som profesjonelle for opptatt av å sikre vår egen profesjonelle integritet enn å møte de menneskene vi skal hjelpe der de er, og med de behov de har? Er det slik at vi skaper mer behov for hjelpesamarbeid, og flere overganger enn det som er nødvendig?

Sted

Borgertun, 1. etasje, Årstadveien 17

Deltakere

Anita Lid, Polyfon klynge for musikkterapi sitt erfaringspanel
Tina Torblå Andersen, erfaringskonsulent Ung Arena, Etat for barn og famlie, Bergen kommune
Liv Kleve, direktør Klinikk for psykisk helsevern barn og unge, Helse Bergen
Alette Hilton Knutsen, direktør Etat for barn og familie, Bergen kommune

Moderator

Nina Bolstad, leder Polyfon arbeidsgruppe barn og unge

Filmframvisningen av «Alt det jeg er» er fulltegnet, men filmen kan også sees her, kr. 100,-

14:30-15:15 Du ser det ikke før du tror det. Få plasser igjen!

Her vil du bli utfordret til å tro og se omfanget av seksuelle overgrep, samt at du får presentert noen verktøy og virkelige historier rundt tematikken. Vi ser på styrke i samspill, inviterer dere med til å diskutere dilemma og undrer sammen på hvordan vi kan gjøre det tryggere for barn og unge, uavhengig av hvor vi møter de.

Sted

Edda, 0. etasje, Årstadveien 17

Innledere

Trond Berge Høvik, faglig veileder, Nok. Bergen
Maria Karin Dalsbø, rådgiver verdiarbeid, Norges gymnastikk- og turnforbund

Filmframvisningen av «Alt det jeg er» er fulltegnet, men filmen kan også sees her, kr. 100,-

14:30-15:15 Er kandidatene vi utdanner kompetente nok når de møter mennesker utsett for overgrep?

Vi tar som utgangspunkt at alle som skal jobbe innen helse og sosial vil møte noen som har blitt utsatt for overgrep, i løpet av sin karriere. I samtalen blir ledere med ansvar for helse- og sosialutdanningene i Alrek helseklynge, utfordret på om nyutdannede kandidater har tilstrekkelig kunnskap om overgrep og til å kunne identifisere og følge opp mennesker som utsettes eller har blitt utsatt for overgrep (ref. RETHOS).

Sted

Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17.

Deltakere

Marit Øilo, vise-dekan for utdanning, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen
Elisabeth Bordtorb, dekan for Fakultet for sosialfag, VID vitenskapelige høyskole
Svanaug Fjær, instituttleder for Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet
Representant fra Det psykologiske fakultet (blir annonsert)
Ragnhild Bjørknes, professor, Institutt for helse, miljø og likeverd, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Moderator

Ane-Marthe Solheim Skar, Avdelingsdirektør, Område for helsetjenester, Avdeling for global helse, Folkehelseinstituttet (FHI) og forsker/prosjektleder, Seksjon for Implementering og behandlingsforskning, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Filmframvisningen av «Alt det jeg er» som legger rammene for temdagen, er fulltegnet, men filmen kan også sees her, kr. 100,-

Du kan også fint delta uten å ha sett filmen.

Trykk her for å melde deg på Alrekdagene