Vil du bidra med artikkel om prioritering? Ny frist!

Hver dag skjer det prioriteringer i helse-, omsorgs- og velferdstjenestenen. Men vi vet lite om hvordan dette foregår, og hvem som rykker fram og hvem som rykker bakover i køen. Tidsskrift for omsorgsforskning inviterer nå til artikkelinsending til temanummer om prioritering.

-Tjenestene og kommunen må prioritere. Men det er lite forskningsbasert kunnskap om hva som spiller inn på prioriteringene, hvordan det skjer, hva slags dilemma og kamper ansatte står i og ikke minst hva mangel på prioritering også kan føre til, sier Anette Fagertun ved Senter for omsorgsforskning vest.

Fagertun er sammen med Hanne Marie Rostad ved Senter for omsorgsforskning ved NTNU og Carl Tollef Solberg, seniorforsker ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, gjesteredaktør for temanummeret som gis ut i 2024.

Frist for innsending av sammendrag er 13. juni 2023. Innsending gjør du til epostadressen: spesialnummer2024@hvl.no.

Godkjente sammendrag får fram til 1. november å sende inn ferdig artikkel.

Les mer her

Oppdatert: 01.06.2023 (Først publisert: 15.05.2023)