Verdighetsenteret har inngått samarbeid med Alrek helseklynge

Verdighetsenteret er ny samarbeidspartner til Alrek helseklynge. Partnerne ser fram til et samarbeid de forventer vil styrke kunnskapsutvikling innen eldreomsorg 

Kunnskapsformidlere innen eldreomsorg 

Stiftelsen Verdighetsenteret består av 22 engasjerte og dyktige medarbeidere, og er et nasjonalt kompetansesenter som formidler og utvikler kunnskap innen eldreomsorg. Arbeidet er forankret i en rekke nasjonale planer og strategier, og de jobber på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Senteret har allerede brakt inn nyttig innsikt i faggruppe for eldrehelse og eldreomsorg, og for innovasjon og e-helse, der de er medlemmer.  

– Verdighetsenteret samarbeider allerede godt med flere miljøer i klyngen. Jeg håper at samarbeidet med klyngen vil gjøre at disse samarbeidene blir lettere, og at det blir flere prosjekter mellom partnere i klyngen og Verdighetssenteret etter hvert som de blir bedre kjent, sier klyngeleder Berit Angelskår. 

Positive forventinger til samarbeidet 

Angelskår ser fram til samarbeidet, og tror at Verdighetsentert kan spille en rolle i å både bringe inn ny kunnskap og perspektiver, samt i å få ut forskningsresultater, slik at klyngens kunnskapsutvikling får en større impakt.  

– Vi er utrolig glade for at Verdighetsenteret har blitt samarbeidspartner med Alrek. De har mye å bidra med innen kunnskapsutvikling, formidling og etterutdanning. De er sterke på aldringsfeltet, og er også en god samarbeidspartner for Alrek på grunn av sitt brede nettverk inn mot frivillighetssektoren og mot andre nasjonale kompetansesentre, sier Angelskår.  

Verdighetsenteret jobber nemlig blant annet med å utdanne frivillighetskoordinatorer i hele landet, i tillegg til å tilby lavterskel etterutdanning for helsepersonell som arbeider med eldre.  

Silje Eikemo, daglig leder for Verdighetsenteret, er også positiv til samarbeidet: – Med sammenfallende satsingsområder har partene forventninger om gode synergieffekter innen fagutvikling, forskning, prosjektsamarbeid og arrangementer. 

Fra venstre bak: Silje B. Eikemo, daglig leder og Sebastian von Hofacker, faglig leder og nestleder. Foran fra venstre: Aina Kolle, leder Avdeling helse og omsorg og Marion Rodgers Løseth, leder Avdeling frivillighet og kultur.

Oppdatert: 21.03.2024 (Først publisert: 20.03.2024)