Vellykket første studentkonferanse

16. juni ble det arrangert studentkonferanse ved Alrek helseklynge hvor masterstudenter fikk utveksle erfaringer med fagfolk fra akademia og arbeidsliv.

På programmet stod blant annet presentasjon av masteroppgaver og prosjektplaner fra masterstudenter og doktorgradsprosjekt fra ulike utdanningsretninger i Alrek. De som presenterte fikk også tilbud omveiledning i presentasjonsteknikk.

I tillegg delte tidligere masterstudenter sin karrierevei etter mastergraden og råd til de som når står på terskelen til arbeidslivet.

– Det var også hilsener fra byråd og nyutnevnt byrådsleder Lubna Jaffery og professor Inger Hilde Nordhus som til sammen representerer ulike karriereveier for våre studenter, forteller førsteamanuensis Frøydis Bruvik ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Oppretter kontakt mellom studenter og praksisarenaer

Bruvik var leder for en stor komite, forankret i helsevitenskap, som var ansvarlig for arrangementet. Hun synes at Alrek helseklynge, Årstadveien 17, var en fin arena for en slik konferanse, som foregikk både fysisk og digitalt.

Selv er hun meget fornøyd resultatet:

– Noe av målet med konferansen var å bidra til å gi studenter økt bevissthet og innsikt i egne studier gjennom forberedelse og diskusjon av metode og resultater. I tillegg fikk studentene innsikt i andre forskningstilnærminger gjennom å høre på andres presentasjoner og delta i påfølgende paneldiskusjoner, forteller hun.

Paneldebattene skulle bidra til å belyse nytteverdi av masterprosjektene og satte søkelys på behov for videre forskning.

– Det ble også gjennom konferansen gjort avtaler om videre kontakt mellom masterstudenter og ansatte i helse- og omsorgssektoren, som kan gjøre det enklere for praksisarenaer å nyttiggjøre seg av funnene og resultatene av masteroppgaven, sier Bruvik.

– Fint å få mulighet til å dele med et engasjert publikum

Synnøve Kjelstrup Solberg er en av masterstudentene som deltok. Hun var også med i komiteen som var med på å planlegge arrangementet.

– Jeg synes det var en veldig positiv opplevelse å delta på konferansen. Det var både lærerikt og motiverende. Etter å ha jobbet hardt og lenge med masterprosjektet får man mulighet til å fortelle om alt man sitter inne med til et engasjert publikum, forteller hun

Hun synes særlig paneldebatten som en positiv og lærerik opplevelse.

– Det ble veldig interaktivt mellom oss og de som hørte på. Ikke minst var det ekstra gøy at de som hørte på, og som stilte spørsmål om forskningen vår, var person som jobber i praksisfeltene vi forsket på. Ellers var deltakelse både en god øvelse i presentere, og det var lærerikt og kjekt å høre på presentasjonene til de andre studentene, sier hun.

Også de akademisk ansatte fikk utbytte av å høre på presentasjonene og delta i diskusjonene:

– Som akademisk ansatt og veileder er en slik dag med presentasjoner av masteroppgaver fra ulike studieløp, både inspirerende og lærerikt, sier Bruvik.

– Et tettere samarbeid mellom utdanningene og kommunen er nyttig

Økt brukermedvirkning var et av siktemålene for konferansen, ifølge Bruvik.

– En slik konferanse legger til rette for brukermedvirkning, ved at ansatte i helse- og omsorgssektoren på et tidlig tidspunkt i studentenes forskning både får innsikt i, og får mulighet til å gi tilbakemeldinger til, masterprosjektene som omhandler deres arbeidshverdag, forteller førsteamanuensisen.

Bergen kommune var representert ved Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest og administrasjonssjef for Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet, Ingelin Søraas. Sørås synes konferansen er en unik arena for studentene til å vise frem og aktualisere det de jobber med:

– For oss i kommunen får vi nye impulser fra utdanningene, og innblikk i flere typer feltarbeid. Det er en arena, ikke bare for å bli kjent og være til stede, men for å vise og få presentert ny og aktuell kunnskap – og kanskje til og med diskutere nye samarbeid og muligheter, sier hun.

Hun legger til at konferansen har vist henne at det spirer godt i kunnskapsutviklingen på tema og fagområder som er viktige for kommunen:

– Vi har fått ny kunnskap, blant annet om etiske dilemmaer og erfaringer fra studenter som har jobbet og samtidig samlet observasjoner fra kollegaer på sykehjem under pandemien. Og jeg tror at et enda tettere samarbeid med masterutdanningene vil være nyttig både for kommunen, utdanningsinstitusjonene og studentene selv, forteller hun.

På bildet: Nina Tennebekk Theodorsen , Camilla Solheim Adams, Marie C. Fammestad Haakon Kvidaland, Marita Nesbø Øvrebø, Varun vijaykumar, Ine Hildershavn Moen, Shannon Sherwin Moreino, Viktoria Marander og Oda Kristin Aas Abelseth. Foto av Berit Angelskår

Oppdatert: 25.06.2021 (Først publisert: 25.06.2021)