Utvikler ny pasientbehandling med VR-teknologi

Bruk av VR-teknologi (virtual reality) gir nye behandlingsmuligheter for barn og unge på tvers av psykiatri og somatikk. Det kommer som et resultat av at helsepersonell, IT-folk og kreative studenter tar nye ideer på alvor og gjør noe med dem.

VR-basert gangtrening prøves nå ut ved Høgskulen på Kronstad i Bergen. Planen er å tilby dette som behandling i Energisenteret på Haukeland universitetssjukehus etter hvert.

– Utvikling av VR-teknologi for fremtidig pasientbehandling er et utmerket eksempel på tverrfaglig og tverretatlig nytenkning, noe som vil være en av kjerneaktivitetene ved Alrek helseklynge. Samlokaliseringen har gitt oss en kreativ tumleplass på tvers av fagfelt, og vil stimulere til nye ideer av høy kvalitet. Jeg ser med forventning fram til hva klyngesamarbeidet vil gi oss av innovative helse- og omsorgsløsninger i pasientbehandlingen, sier Randi-Luise Møgster, viseadministrerende direktør ved Haukeland universitetssjukehus.

I 2019 sto det nye VR-rommet for barn og unge klart til bruk i Energisenteret på Haukeland universitetssjukehus som skal øke mestring og fellesskap gjennom fysisk aktivitet og forskning for barn og unge med særskilte behov. Rommet skal brukes i ny og banebrytende pasientbehandling, men også i forskning og faglig samarbeid på tvers av institusjoner.

– Vi har lenge hatt behov for en slik arena, sier Lars Peder V. Bovim som leder Energisenteret på Haukeland. Han har vært pådriver for VR-rommet, som er bygget opp med innovasjonsmidler fra Helse Vest og gavemidler fra Haukelands Venner. Rommet driftes gjennom Energisenteret i tett samarbeid med Helse Vest IKT sin Innovasjonsavdeling.

– Rommet skal primært være et sted der barn og unge kan få VR-behandling, men også et fristed der unge pasienter kan spille for å få en pause fra sykehushverdagen, sier han.

Utvikler psykosebehandling med VR

– VR kommer til å bli en viktig intervensjon innen psykiatrisk behandling i fremtiden, sier Guri Holgersen som jobber med å ta i bruk VR i behandling av ungdom med psykose.

Guri Holgersen i Klinikk psykisk helsevern for barn og unge på Haukeland jobber med å utvikle psykosebehandling med bruk av VR-teknologi.

– Å få en psykoselidelse i ung alder innebærer en betraktelig reduksjon i livskvaliteten. Tidlig behandling og økt sosial fungering gir bedre prognose, sier hun.

– Sosiale situasjoner som kan være vanskelige for ungdom med psykose, er når man er sammen med jevnaldrende. Det kan for eksempel være i skolegården, på date eller på kafe med venner. Med VR-briller kan ungdommene trene på disse situasjonene, uten å være fysisk til stede. Tidligere har VR-behandling blitt brukt på voksne psykosepasienter med gode resultater. Studiene viser at pasientene som trener på å bli tryggere i sosiale situasjoner, kan overføre dette til det virkelige liv.

Bygger på kognitiv terapi

Hun forklarer mer om hvordan behandlingen foregår.

– Behandlingen bygger på prinsippene fra kognitiv terapi, og foregår i hovedsak som en terapeutisk samtale. I stedet for at den sosiale treningen foregår mellom timene, jamfør «tradisjonell» behandling, trener pasienten seg i timen i VR. Behandler følger treningen på en datamaskin, og kan justere vanskelighetsgraden på situasjonene etter pasienten sitt ferdighetsnivå. Etter at pasienten har øvd på situasjonen, snakker vi gjennom opplevelsen, sier Holgersen.

Brukertest

Guri Holgersen skal i samarbeid med Helse Vest IKT, Universitetet i Bergen, Ungdomsrådet ved Haukeland, Stavanger universitetssykehus, Høgskolen på Vestlandet, Kings’ College London og Københavns Universitet, nå gjennomføre en metodisk brukertest av behandlingen. Målet med brukertestingen er at ungdom med psykose skal få en evidensbasert behandling, som er tilpasset deres behov.

Holgersen har søkt om phd-midler til å gjennomføre brukertesten, og går alt etter planen, skal behandlingsopplegget være klart til å tas i bruk i Helse Bergen og i Helse Stavanger i løpet av 2022.

Først i verden

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge på Haukeland er først i verden med å ta i bruk VR i behandling av ungdom med psykose.

– VR er nytt og spennende, og kommer til å bli en viktig intervensjon innen psykiatrisk behandling i fremtiden, sier Holgersen.

Gangtrening

Også innenfor bevegelsesbasert helse kan VR gi nye behandlingsmuligheter. En av dem er under utvikling i prosjektet «VR Walk». Det er VR-basert gangtrening, hvor tradisjonell tredemølletrening kombineres med VR-briller for å legge til balanse- og koordinasjonsutfordringer, hjernetrim og motiverende elementer.

Lars Peder V. Bovim som leder Energisenteret på Haukeland, har vært pådriver for VR-rommet, som er bygget opp med innovasjonsmidler fra Helse Vest og gavemidler fra Haukelands Venner.

– I et samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet og Energisenteret kombinerer vi tredemølle og VR-teknologi for motiverende gangtrening, sier Lars Peder V. Bovim som også jobber som høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet.

Han forteller at det på verdensbasis brukes en enklere skjermbasert metode for å trene på å forebygge fall blant eldre og gangtrening for personer med Parkinsons sykdom. Det er også sett forbedring på sosial deltakelse hos ungdom med umedisinert ADHD.

– I Bergen har vi så langt prøvd det ut på friske personer, og vi ser at gangmønsteret blir tydelig påvirket. Neste steg i VR Walk er at vi nå har inne en søknad om PhD-prosjekt med utprøving blant ungdom med kronisk sykdom, sier Bovim.

Tett samarbeid

Bovim har vært med å gjennomføre en pilotstudie om balanse under gange på tredemølle i et virtuelt miljø. Foreløpig foregår utprøvingen av VR walk ved Høgskulen på Kronstad i Bergen, men planen er å kunne tilby dette som behandling på Energisenteret etter hvert.

– Denne type behandling krever et helt annet samarbeid enn tradisjonell behandling. Her bruker vi spillteknologi inn i behandlingen, og prosjektet hadde ikke vært mulig uten det tette samarbeidet mellom høgskolen og sykehuset. Det er likevel viktig å huske at behandler-pasientrelasjonen trolig er viktigst. VR-baserte behandlingsmetoder bør mest sees på som støttende behandlingsverktøy, sier Bovim.

Ser store muligheter

Som leder for Energisenteret har Lars Peder V. Bovim store ønsker for det nye behandlingsrommet og mulighetene som VR-teknologi gir.

– Her ligger alt til rette for å samarbeide om pasientbehandling og forskning. Målet er at flere av klinikkene i sykehuset og andre eksterne samarbeidspartnere ser potensialet i å tenke nytt i pasientbehandlingen, slik at vi etter hvert kan få på plass mange ulike behandlingstilbud for barn og unge. Jeg er stolt over arbeidet som skjer i klinikkene, og dette ser lovende ut, sier han.

VR-teknologi i pasientbehandling ved Haukeland universitetssjukeus.

Oppdatert: 10.11.2020 (Først publisert: 10.11.2020)