Utvalg har gransket de 100 første sykehjemsdødsfallene etter vaksinering

Et nasjonalt ekspertutvalg har gransket de 100 første dødsfallene med mulig fatale bivirkninger som ble meldt inn etter at koronavaksineringen startet opp i Norge. Tre Alrekpartnere bidro i granskingen.

Fra UiB har Bård Reiakvam Kittang og Anette Hylen Ranhoff ved Klinisk insitutt 2 sittet i utvalget, som har gransket de 100 første sykehjemsdødsfallene med meldinger om mulig fatale bivirkninger. Også Alrekpartnerne Bergen kommune og Haraldsplass diakonale sykehus har medvirket i granskningen.

Dødsfallene ble rutinemessig meldt inn til Statens legemiddelverk etter at koronavaksineringen startet på nyåret.

Utvalget har konkludert med at av de 100 innmeldte sakene, er det sannsynlig at døden inntraff noe tidligere hos 10 av pasientene enn den vanligvis ville gjort, ifølge professor i geriatri Torgeir Bruun Wyller ved Universitetet i Oslo.

Les mer om saken på nrk.no.

Close up young general practitioner making vaccination treatment injection to older mature male patient at hospital clinic, disease prevention, illness treatment, medical service healthcare concept.
Illustrasjon: Colourbox

Oppdatert: 31.05.2021 (Først publisert: 31.05.2021)