Utlysning av studentstillinger

Har du lyst til å være med å arrangere studentkonferanse? Vi utlyser studentstillinger i forbindelse med studentkonferansen på Alrek 16. juni. Du kan søke på stillingene selv om du også planlegger å delta på konferansen.

Vi har behov for studenter til å:

  • Delta i gjennomføringen av studentkonferansen ved å lede sesjoner med påfølgende diskusjoner.
  • Bidra med planlegging og gjennomføring av sosialt arrangement i forbindelse med konferansen. Arbeidstiden er lagt til konferansen 16. juni, samt noen timer med forberedelse i forkant.
  • Bistå med den tekniske avvikling av konferansen. Arbeidsoppgaver innebærer å tilrettelegge for digital streaming og hjelpe til med det tekniske på konferansedagen. Arbeidstiden er lagt til konferansen 16. juni, samt noen timer med forberedelse i forkant.
  • Evaluere konferansen. Arbeidstiden er i etterkant av konferansen, noen timer med felles evalueringsmøter.

Arbeidet blir lønnet med en timesats på 185 kroner. Antall arbeidstimer avtales ved ansettelse.

Skriv i søknaden hvilke oppgaver du kan tenke deg. Skriv gjerne også kort om din motivasjon og eventuell erfaring som kan være relevant i forhold til arbeidet.

Søknadsfrist er 30. Mai

Har du spørsmål knyttet til stillingene kontakt:

Heidi Wattengård: heidiwatten@hotmail.com

eller
Una Sølvik: una.solvik@uib.no

Send søknaden ved å følge linken her: Søknad studentstillinger vitenskapelig studentkonferanse våren 2021 (uib.no)

Alrek helseklynge. Foto: Eivind Senneset, UiB

Oppdatert: 21.05.2021 (Først publisert: 21.05.2021)