Utlysning av stilling som studentmedarbeider kommunikasjon, Alrek helseklynge

Vi ser etter en studentmedarbeider med teft for kommunikasjon og administrasjon til spennende stilling i Alrek helseklynge!

Alrek helseklynge består av ni partnere; universitet og høyskoler, sykehus, kommune og forskningsinstitutt. Klyngen jobber for å skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, gjennom å samhandle om forskning, utdanning, innovasjon, formidling og brukermedvirkning.

Alrek helseklynge sitt formidlingsarbeid har som overordnet mål å sikre at beslutninger om helse har et godt kunnskapsgrunnlag. Mer om klyngen her: https://alrekhelseklynge.no/om-helseklyngen/om-oss/

Vi ønsker en studentmedarbeider som bidrar til å gjøre klyngen kjent blant studenter, promotere arrangementer, produsere innhold til nettside og sosiale medier, og bidra med noe praktisk og administrativ bistand, særlig knyttet til konferanser og seminar. Estimert arbeid er ca. 7,5 timer per uke.

Studentmedarbeider vil bli ansatt ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, og ha arbeidssted ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin i Årstadveien 17. I det daglige vil medarbeideren jobbe tett med studentmedarbeider Silje Losnegaard Hakvåg og rapportere til klyngeleder Berit Angelskår.

Ønskede kvalifikasjoner

 • I gang med relevant utdanning for stillingen, som media, kommunikasjon, helse, omsorg, sosial eller velferd
 • Erfaring med bruk av sosiale medier og nettsideredigering
 • Erfaring med presentasjonsverktøy eller designverktøy, som PowerPoint, Canva, Figma eller lignende.
 • Gode digitale ferdigheter
 • Grunnleggende kunnskap om hvordan ta gode bilder, film eller lyd er en fordel
 • God teknisk forståelse er en fordel

Vi ser etter noen som

 • liker å kunne komme med ideer og sette dem ut i livet
 • har god kommunikasjonsevne
 • liker å jobbe selvstendig og klarer å planlegge egen arbeidsinnsats
 • samarbeider godt
 • Er nysgjerrighet og liker å utfordre og utvikle seg

 

Konkrete arbeidsoppgaver

 • Produsere innhold på Facebook, LinkedIn og Alrek sin nettside
 • Lage digitale postere til infoskjermer
 • Ta initiativ til tiltak som kan gjøre klyngen relevant og kjent blant studenter ved HVL, VID og UiB sine fakulteter for medisin og psykologi.
 • Diverse administrative og praktiske oppgaver i forbindelse med møter og arrangementer

Det vil bli satt av tid i stillingen til å sette seg inn i, og tilegne seg nødvendig kunnskap, for å kunne utføre arbeidsoppgavene.

Vi tilbyr:

 • Timelønn med lønnstrinn 35 (191,18 kr per time)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Kontorplass i Årstadveien 17 med mulighet for delvis hjemmekontor
 • Spennende stilling i et kunnskapsrikt miljø med mange utviklingsmuligheter

Søknadsfrist:

 

Varighet:

Engasjement for vårsemesteret 2023, med mulighet for forlengelse (avhengig av klyngens budsjett).  Ønsket startdato fra 1. februar 2024, men noe tidligere oppstart kan avtales.

 

Kontaktperson for stillingen er klyngeleder for Alrek helseklynge, Berit Angelskår Berit.Angelskar@uib.no Tlf. 971 60 633

Lurer du på hvordan det er å jobbe som studentmedarbeider i Alrek, kan du kontakte Silje Losnegaard Hakvåg, silje.hakvag@student.uib.no og tlf. 95259907

Alrek helseklynge. Foto: Eivind Senneset, UiB

Oppdatert: 04.12.2023 (Først publisert: 04.12.2023)