Tverrfaglighet og bærekraft for en bedre fremtid

Its21-konferansen er et viktig steg i retning av å skape en mer bærekraftig fremtid. Konferansen setter fokus på viktigheten av tverrfaglig samarbeidslæring og bærekraftig utvikling i utdanning og arbeidsliv. Vi ønsker dere velkommen til årets happening 27-28 april 2023!

Its21 står for «Interdisciplinary Teamwork Skills for the 21st century». Konferansen rullerer fra by til by i Norden og kommer fra et nordisk nettverk som jobber for å sette tverrfaglig samarbeid i utdanning og arbeidsliv på agendaen. Its21 konferansen arrangeres årlig, og denne gang er det TVEPS som er stolt arrangør og vertskap av Its21.

Konferanselogo

Årets konferanse har det overordnede temaet «In pursuit of a sustainable future: creating and anchoring interprofessional- and sustainability mindsets in educations and in the work field». Med sitt bredt favnende program vil årets Its21 konferanse være høyrelevant og spennende for både universitets- og høyskoleansatte, studenter og representanter fra kommuner og næringsliv.

Wicked problems 

– Gjennom foredrag, workshops, e-postere og paneldebatter vil konferansen gi deltakerne innsikt i varierte temaer, sier TVEPS-leder Ane Johannessen, og viser til programmet.

– For eksempel; hvordan kan tverrfaglig samarbeid brukes til å løse såkalte «wicked problems»? Altså problemer i samfunnet uten en entydig fasitløsning.

Konferansen handler også blant annet om tilrettelegging for team-basert læring, om hvordan tverrfaglig samarbeidslæring kan lette overgang fra studier til arbeidsliv og bidra til bedre helsetjenester, og om hvordan samarbeidslæring i innovasjon og entreprenørskap kan bli bedre. Konferansen blir en gylden mulighet til å lære av eksperter og forskere fra så ulike fagfelt som pedagogikk, helse- og sosialfag, og ingeniørfag.

Bærekraft i utdanningsperspektiv

– Its21 er et perfekt forum for alle som er interessert i å lære om bærekraft i utdanningene og samfunnet forøvrig, og om hvordan tverrfaglig samarbeidslæring kan skape et bedre samfunn.

Men potensialet er langt større enn bare et læringsforum, mener Johannessen.

– Konferansen er også en møteplass. Et sted der studenter, universitets- og høyskoleansatte, og representanter fra kommuner, praksissteder og arbeidsliv kan bygge verdifulle nettverk for fremtiden, – og dele egne erfaringer og ideer med andre.

– Ved å inkludere så mange ulike aktører på en og samme konferanse, vil Its21 også kunne være et unikt bidrag til å redusere silo-tenkningen som preger utdanningene våre, og fremme en inkluderende tilnærming og samarbeid på tvers av fagfelt og sektorer.

Den nordiske Its21 konferansen vil bli avholdt på Grand Hotel Terminus i Bergen, og påmelding innebærer adgang til begge konferansedagene og inkluderer lunsj både torsdag og fredag. I tillegg er det bankett på kvelden torsdag 27. april, denne melder man seg på separat.

Påmelding skjer her, og programmet finner dere her.

Om arrangøren: TVEPS har etter hvert lang fartstid innenfor tverrprofesjonell samarbeidslæring, og feirer i år 10-års jubileum. Mye har skjedd på de siste ti årene i TVEPS, fra en håndfull studenter per semester i starten til over 900 studenter fra Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet i året i dagens drift. Kommunene Bergen og Øygarden er solide samarbeidspartnere og har vært med fra starten av.

Panoramabilde av Bergen
Foto: Colourbox

Oppdatert: 31.03.2023 (Først publisert: 31.03.2023)