Tildelinger av samarbeidsmidler og fra Rebekka Ege Hegermanns legat

Det er nå klart hvem som får samarbeidsmidler for 2024, samt hvem som får støtte fra Rebekka Ege Hegermanns legat. Se hvem som får penger her!

Det er nå foretatt tildelinger av samarbeidsmidler for Alrek helseklynge for 2024, og for andre gang i år også tildeling fra Rebekka Ege Hegermanns legat.

Det kom i år inn 9 søknader om samarbeidsmidler til helseklyngen, og 5 av disse ble innvilget (herav 1 studentsøknad). Totalt er det tildelt 325 000 kroner.

Det kom inn 5 søknader til Rebekka Ege Hegermanns legat, og det ble gitt støtte til 2 prosjekter. Total tildeling fra legatet er på 385 000 kroner.

Samarbeidsmidler:

Utvikling av innovativt undervisningsmateriell for åndeleg omsorg innan geriatri og psykisk helse

Ansvarlig: Tove Giske, VID

Samarbeidspartnere: VID, Bergen kommune, Høgskulen på Vestlandet, Helse Bergen

Beløp: 85 000

Partnerskap i utvikling av en ny forskningsagenda for oppfølging av pasienter operert for fedme

Ansvarlig: Målfrid Råheim, IGS/UiB

Samarbeidspartnere: UiB-MED, Høgskulen på Vestlandet, VID, Bergen kommune, Helse Førde

Beløp: 55 000

Papirløse kvinners seksuelle og reproduktive helse: økt kunnskap - bedre tilgang

Ansvarlig: Marianne Lønnebotn, HVL

Samarbeidspartnere: UiB-MED, Høgskulen på Vestlandet, Bergen kommune

Beløp: 40 000

Visualisering av INNOVASJONSKART innen helse i Bergensregionen

Ansvarlig: Tone Skår, VIS/ Norwegian Smart Care Cluster

Samarbeidspartnere: Bergen kommune/ Smart Omsorg, UIB-MED, Helse Bergen, NORCE, Studentpanelet i Alrek, VIS, Vestland fylkeskommune – Tannhelse, NSCC

Beløp: 125 000

Studentprosjekt: Autisme og sorg

Ansvarlig: Studenter på bachelor i vernepleie, HVL: Ludwig, Urang, Solberg og Thomassen

Samarbeidspartnere: Autismeforeningen, Helse Bergen og Høgskulen på Vestlandet

Beløp: 20 000

Rebekka Ege Hegermanns Legat:

Bra etter brudd – sammenhengende oppfølging etter lavenergibrudd hos voksne og eldre

Ansvarlig: Bård Bogen, HVL

Samarbeidspartnere: Haraldsplass Diakonale Sykehus, Høgskulen på Vestlandet, Bergen kommune, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NORCE)

Beløp: 110 000

Hver dag hele livet - livskvalitet og trivsel på sykehjem

Ansvarlig: Jorunn Drageset/UiB-MED

Samarbeidspartnere: Bergen kommune, UiB-MED, HVL/Senter for omsorgsforskning Vest, VID

Beløp: 275 000

Oppdatert: 12.12.2023 (Først publisert: 12.12.2023)