Tildeling av samarbeidsmidler 2022

Ti prosjekter er innvilget samarbeidsmidler i 2022. Les hvilke her!

Tildelingen av samarbeidsmidlene for 2022 ble vedtatt av Arbeidsgruppen for Alrek helseklynge i møte 9. desember (sak 41-21).

Det var 19 søknader totalt. I år ble det tildelt midler til ti søknader, herav to studentprosjekter:

Folkefest for fremtiden! Kunnskapsbaserte festmøter for et aldringsvennlig samfunn

Ansvarlig: Anne Helle-Valle, Bergen kommune

Samarbeidspartnere: Universitetet i Bergen: Det psykologiske fakultet, Det medisinske fakultet og Fakultet for kunst, musikk og design, Høgskulen på Vestlandet, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen kommune

Tildelt: 100 000,-

Nobody is safe before everybody is safe.

Undertittel: Understanding the management of the pandemic and the consequences of COVID-19 and mitigation measures among migrant workers

Ansvarlig: Esperanza Diaz, Det medisinske fakultet (UiB)

Samarbeidspartnere: Universitetet i Bergen: Det psykologiske fakultet, Det medisinske fakultet og Bergen kommune

Tildelt: 32 220,-

«Hver dag hele livet»

Ansvarlig: Jorunn Drageset, Det medisinske fakultet (UiB) og Høgskulen på Vestlandet

Samarbeidspartnere: Bergen kommune, Det medisinske fakultet (UiB), Høgskulen på Vestlandet

Tildelt: 100 000,-

Ressurs- og kompetansesenter for brukermedvirkning

Ansvarlig: Berit Angelskår, klyngefasilitator Alrek helseklynge

Samarbeidspartnere: Brukerpanelet i Alrek helseklynge, Faggruppe for lærings- og mestringsaktiviteter, Bergen kommune (Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet), Region Nordhordland (8 kommuner tilknyttet Nordhordland Helsehus), Haukeland universitetssykehus, VID vitenskapelige høyskole (Fakultet for helsefag), Universitetet i Bergen (Institutt for global helse og samfunnsmedisin), Høgskulen på Vestlandet (Fakultet for helse- og sosialvitskap), Norwegian Smart Care Cluster og VIS innovasjon. I tillegg vil forskningssentrene Senter for alders- og sykehejmsmedisin (SEFAS), Centre for Cancer Biomarkers (CCBio), Neuro-SysMed og ForHelse bidra i prosjektet.

Tildelt: 100 000,-

Utveksling av kompetanse for styrking av fremtidens primærhelsetjeneste

Undertittel: Studentprosjekt møter tverrfaglighet og potensielle arbeidsarenaer

Ansvarlig: Frøydis Bruvik, Det medisinske fakultet (UiB)

Samarbeidspartnere: Høgskulen på Vestlandet, VID vitenskapelige høgskole, Bergen kommune

Tildelt: 100 000,-

ALREKPODDEN en forskningsbasert helse- og undervisningspodcast

Undertittel: En ny tverrfaglig formidlingsarena for folkehelse, innovasjon og utdanning i Alrek helseklynge

Ansvarlig: Silje Mæland, Det medisinske fakultet (UiB)

Samarbeidspartnere: Bergen kommune, Høgskulen på Vestlandet, NORCE, Helse Bergen

Tildelt: 100 000,-

Pårørende til kvinner behandlet for brystkreft

Ansvarlig: Sigrunn Drageset, Høgskulen på Vestlandet

Samarbeidspartnere: Høgskulen på Vestlandet, Det psykologiske fakultet, VID vitenskapelige høgskole, Helse Bergen, Bergen kommune

Tildelt: 70 000,-

Digital helse-dager 2022

Ansvarlig: Berit Angelskår, klyngefasilitator Alrek helseklynge

Samarbeidspartnere: Høgskulen på Vestlandet, Helse Bergen, Bergen kommune

Tildelt: 100 000,-

Studentprosjekter

Foredrag innen helseteknologi og innovasjon, for studenter knyttet til medisin- og medtekstudier

Ansvarlig: Eivind Femtehjell, Fagutvalget Curie

Samarbeidspartnere: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet (Eitri helseinkubator), GRO Bergen (studentforening helseinnovasjon)

Tildelt: 29850,-

Prosjektet Alrek regionale campus turne

Ansvarlig: Caroline Erviksæter, Studentpanelet Alrek

Samarbeidspartnere: Høgskulen på Vestlandet, VID vitenskapelige høgskole og klyngefasilitator Berit Angelskår ved Alrek helseklynge

Tildelt: 67 930,-

Oppdatert: 15.12.2021 (Først publisert: 10.12.2021)