Disse har fått penger til samarbeidsprosjekter

Seks prosjekter er tildelt samarbeidsmidler fra Alrek helseklynge. Se oversikten her.

Totalt 400.000 kroner ble delt ut til ulike Alrek-prosjekter i siste møte i Arbeidsgruppen før jul. De seks prosjektene som får midler er:

Ingrid Miljeteig, MED-UIB
Det medisinske fakultet UiB, Psykologisk fakultet UiB, Bergen Kommune, Helse Bergen, University College London
Prosjekt: Prioriteringsdilemma, moralsk stress og opplevd støtte under COVID-19-epidemien – En kvalitativ studie blant ledere og ansatte i sykehjem i Bergensområdet.
Tildelt: 100.000

Øyvind Rise, Helse Bergen
Helse Bergen, Bergen kommune, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfun (STL)
Prosjekt: Fagdag for tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon
Tildelt: 40.000

Kaja Irgens-Hansen, Helse Bergen
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), Norwegian Research Centre (NORCE)/ Yrkesmedisinsk avd. Bedriftshelsetjenesten, Helse Bergen/ Forskningsgruppe for arbeids og miljømedisin, UiB
Prosjekt: Helseeffekter knyttet til håndhygiene og bruk av verneutstyr i helsetjenesten under covid-19 pandemien (COV-HygPro)
Tildelt: 100.000

Henriette Christie Ertsås / Forskning Til Folket
Influensasenteret (UiB), Pandemisenteret (UiB), HVL, Helse Bergen, Forskning Til Folket
Prosjekt: Folkeopplysning om vaksine og virus gjennom teater til skoler og foreninger
Tildelt: 50.000

Studentprosjekter

Tina Helen Vaksdal, student
VAS (VID), BAMS (MED-UiB) og det Glukoselige Selskap (HVL)
Prosjekt: Samarbeidsprosjekt studentforeninger Bergen v/ VID Akuttmedisinske Studentforening
Tildelt: 50.000

Pål Lystrup/ Henriette Lønnerød, studenter
Psykologisk poliklinikk – Seksjon barn unge ved UiB, Senter for odontofobi (samarbeid mellom UiB-MED, UIB-PSY og Den offentlige tannhelsetjenesten i Hordaland), Institutt for klinisk psykologi ved UiB
Prosjekt: Mestringsgruppe for barn og unge med sprøytefobi
Tildelt: 60.000

Takknemlig for pengestøtte

Ingrid Miljeteig ved Det medisinske fakultet på UiB er en av mottakerne av midler. Hun er veldig fornøyd med tildelingen.

– Vi er utrolig glade for dette, og jeg fikk akkurat melding fra Rune Eidset, kontaktpersonen vår i etat for sykehjem i Bergen Kommune som også ble glad. Han forteller at det er et uttrykt ønske blant de ansatte å få fram prioriteringsdilemmaene, moralsk stress og opplevd støtte og å bruke denne informasjonen til å lære og gjøre relevante tiltak.

Hun forteller at de kommer til å gå i gang med datainnsamling så snart som mulig, spesielt med tanke på å kunne bidra med relevant kunnskap tilbake til kommunen og andre nå mens smitte og smitteverntiltak fortsatt er en del av hverdagen i sykehjemmene.

– Vi ser spesielt frem til å opprette en styringsgruppe for prosjektet med sentrale representanter fra kommunen og forskningsmiljøene. Sånn sett blir samarbeidsprosjektet mellom ulike fagmiljøer i Alrek, Helse Bergen og Bergen kommune ytterligere styrket, noe vi håper å kunne bygge videre på i fremtidige prosjekt også.

Serious clinicians studying chemical elements in laboratory

Oppdatert: 04.12.2020 (Først publisert: 04.12.2020)