Prøvde ut modell med farmasitjenester på legekontor

Farmasistudentene Torbjørn Nygård og Haakon Rosland har ved siden av studiene sine laget en pilot hvor de tilbyr legemiddelveiledning på legekontorene. Nå søker de innovasjonsmidler.

– Det er blitt gjort forskning på det i andre land, og man har sett gunstige effekter på individnivå, forklarer Haakon Rosland.

Han snakker om tjenesten som han og medstudent Torbjørn Nygård har jobbet med ved siden av masterstudiet i farmasi: En mulighet til å få en legemiddelgjennomgang av en farmasøyt, på legekontoret.

– Som farmasøyter har vi nok også et annet syn på legemidler enn det leger har, sier Torbjørn Nygård.

– Ble godt tatt imot

Konkret ble pasientene tilbudt en konsultasjon med studentene. Her fikk pasientene mulighet til å stille spørsmål, og komme med sine eventuelle bekymringer om medisinene de står på. Farmasøytenes anbefalinger går deretter tilbake til fastlegen som tar den siste avgjørelsen:

– Det har blitt tatt veldig godt imot, både av pasienter og av fastlegene, forteller Rosland

Resultatet, etter at de har konsultert studentene, er ofte at listen over legemidler reduseres:

– Vi ser etter om det er mulig å unngå unødvendige medisiner. Deretter ser vi etter om legemidlene som er foreslått er hensiktsmessige i relasjon til de symptomene som er presentert, forklarer Rosland.

Ønsket er på sikt lage en tjeneste som kan tilby dette ikke bare på fastlegekontor, men også i hjemmetjenesten og på sykehjem.

– Alreksamarbeidet ga rask pilotering

De forteller at det som satte dem på tanken om å gjennomføre dette er en epost fra fakultetet om å søke om midler fra Norges forskningsråds sin konkurranse om midler STUD-ENT (Studententreprenørskap).

Takket være gode veiledere som oppfordret dem til å ta tak i ideen og skjøv dem i riktig retning, samt Alreksamarbeidet, tok det ikke så altfor lang tid før ide var gjort om til praksis i et pilotprosjekt:

Alrek legesenter trengte å involvere seg i et tverrfaglig prosjekt, og vårt initiativ passet dermed godt. Dessverre er det ofte slik i helsetjenesten at det ikke stimuleres til samarbeid på tvers, men på Alrek er det en innstilling og forventing om at man skal gjøre det, forklarer Nygård.

Veilederne, via innovasjonsrådgiver Susan Johnsen ved UiB, sørget for at de kom i kontakt med en innovasjonsmentor Kine Gregersen fra VIS Innovasjon.

– Jeg tror ikke vi hadde hatt mulighet til å få på plass piloten på så kort tid, hadde det ikke vært for Alrek, sier Rosland.

De fikk også god hjelp fra UiB i form av professor David Wright ved Klinisk institutt 2, som hjalp dem i søknadsprosessen. Kommunesamarbeidet i Alrek har også vært til god nytte i søknaden til forskningsrådet.

Mye jobb – men verdt det!

De tar begge mastere i farmasi med et klinisk fokusområde. Nygård ser på bruk av inhalasjonsmedisiner i hjemmetjenesten. Rosland undersøker forskrivninger av legemiddel i barne- og ungdomspsykiatrien.

Studentene har gjort arbeidet med piloten og søknadsskrivingen ved siden av masteren, som skal leveres i mai i år. Det har vært mye jobb, men studentene angrer ikke på at de har tatt fatt på det, og anbefaler andre studenter med en gründer i magen å gjøre det samme:

– Det er bare å skaffe seg noen samarbeidspartnere og jobbe med det. Det er heldigvis et godt innovasjonsmiljø i Bergen, skryter Rosland

Hvis de får tilslag på søknaden, skal de jobbe videre med å undersøke om det er et virkelig marked for en slik tjeneste i Norge. Hvis det er det, kan kanskje resultatet være en bedrift som tilbyr farmasiveiledning i hele primærhelsetjenesten.

– Selv om det ikke skulle munne ut i noe, har det vært en lærerik prosess! understreker Nygård.

Haakon Rosland og Torbjørn Nygård
Farmasistudentene Haakon Rosland og Torbjørn Nygård på Alrek helseklynge. Foto: Privat

Oppdatert: 19.04.2021 (Først publisert: 19.04.2021)