Prosjektmidler fra Forskningsrådet til Alrekpartnere

Midlene går til forskning på hvordan en kan unngå pasientoverføringer mellom sykehjem og akuttmottak.

Professors Frode F. Jacobsen, ved Senter for Omsorgsforskning Vest, har flere ganger fått innvilget tildelinger fra Forskningsrådet, og har nå fått innvilget et prosjekt på over 15 millioner kroner.

Gratulerer, hva skal dere forske på og finne ut av med disse midlene?

– Vårt hovedfokus er sårbare eldre og pasientoverføringer mellom sykehjem og akuttmottak eller legevakt. Vi vet at en slik overføring er en stor belastning både fysisk og psykisk for eldre, og kan forverre tilstanden deres. Det kan både handle om forverret demenstilstand, psykiske plager eller at en slik overføring medfører en generell svekkelse av fysisk funksjonsevne.

I tillegg til HVL, er Alrek-partnerne NORCE og Bergen kommunes byrådsavdeling for eldre helse og frivillighet også samarbeidspartnere i prosjektet.  

En bedre samhandling mellom sykehjem og akuttjenester  kan bidra til mer og bedre helsehjelp på sykehjemmene og til å begrense disse pasientoverføringene.

Prosjektet vil særlig utforske følgende forhold ved pasientoverføringene mellom sykehjem og legevakt og akuttmottak:

  1. Identifisere: Hvordan kan en unngå disse innleggelsene? Når kan vi unngå dem?
  2. Hva kjennetegner gode pasientoverføringer? Når sånne overføringer ikke er mulig å unngå eller kan unngå?

Mange aktører invitert inn i forskningsprosjektet – ønsker å utvikle undervisningsmodul

Forskningsprosjektet vil involvere en rekke ulike aktører som har kompetanse på pasientoverføringer. Både ambulansepersonell, legevakt, akuttmottak og sykehjem vil delta i prosjektet.

Et viktig produkt av prosjektet, ved siden av vitenskapelige funn, er å utvikle en undervisningsmodul som alle aktører: ambulanse, legevakt, akuttmottak og sykehjem både kan være med oss å utvikle og kan ha nytte av.

En viktig samarbeidspartner i prosjektet er University of Manitoba i Canada. De har svært god kompetanse på samhandlingstematikk og på bruk av registerdata inn mot kommunehelsetjenestene og inn mot pasientforløp.

– Vi er veldig glade for å ha dem med på laget, og de har vært en viktig bidragsyter i denne søknaden, avslutter Frode F. Jacobsen.

Professor Frode F. Jacobsen ved Senter for omsorgsforskning, Vest, HVL

Oppdatert: 18.12.2020 (Først publisert: 18.12.2020)