Nytt brukerpanel er på plass

29. mars ble et nytt brukerpanel konstituert i Alrek helseklynge. Les mer om hvem de er og bli litt bedre kjent med den nye lederen, Eli Sjo.

Det nye brukerpanelet tok over stafettpinnen fra det gamle på et overførings- og konstitueringsmøte 29. mars. Fire av medlemmene fortsetter fra det forrige panelet, og så har panelet fått nye representanter.

Etter møte i Styringsgruppen 5. desember i fjor ble det også besluttet å endre representasjonen i panelet. Istedenfor at panelet medlemmer kommer direkte fra pasient- og pårørendeorganisasjoner går de nå via de etablerte brukerutvalgene/panelene hos Alrekpartnerne.

Eli Sjo Bergen ble valgt som ny leder, og Jette Hansen som ny nestleder i panelet. Eli Sjo kommer fra Brukerutvalget i Helse Bergen hvor hun er inne i sin andre periode. Hun er også medlem i brukerutvalget i hjelpemiddelsentralen i NAV og styreleder i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Vestland.

–  Må tørre å være aktive

Hun gleder seg til å ta fatt på arbeidet i Alrek helseklynge.

–  Nå er jeg fortsatt veldig «ny i gamet», men jeg synes Alrekmodellen er veldig spennende. Jeg håper og tror at brukerpanelet kan bli en viktig bidragsyter til å utvikle den videre, sier den nye lederen.

Hun kommer fra en sektor hvor brukermedvirkning allerede er godt etablert, med gode, faste strukturer. Derfor tror Sjo at kanskje en av de største utfordringene for panelet er å bli involvert som en selvsagt aktør, i prosjekter, forskning og innovasjon i primærhelsetjenesten. Det skjer nemlig ikke nødvendigvis av seg selv:

–  Vi selv må utnytte den muligheten vi har, gjennom å være godt forberedt og tørre å gå inn og mene noe, og å være aktive i de faggruppene og andre fora vi går inn i, sier Sjo.

Målet: Bedre tjenester

I år er det et rent feminint brukerpanel, noe Sjo synes er litt uheldig:

–  Jeg skulle ønske det var en bedre kjønnsblanding, medgir hun.

Hun sitter likevel igjen med et godt inntrykk etter de to første møtene med panelet:

–  Det er stort engasjement der og tydelig at flere har en del å bidra med, sier Sjo om medrepresentantene sine.

Hun ser fram til å bryne seg på saker som blir presentert for panelet, og håper at hele klyngen bruker de aktivt som sparringspartner.

–  Det er viktig at vi får inn pasient- og bruker Å inkludere de som bruker tjenestene vil kunne bidra til mer kunnskap og kompetanse, et bedre beslutningsgrunnlag og til sist bedre tjenester, sier lederen.

Brukerpanelets medlemmer 2023/2024:

 • Eli Sjo, Brukerutvalget, Helse Bergen
 • Gunda Falao Sparre, Brukerutvalget, Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Everline Konye Mjømen, Vestland innvandrerråd
 • Francis Rodriguez, vara Vestland innvandrerråd, epost: francisyackelin@hotmail.com
 • Irene Angelskår, Efaringspanelet for psykisk helse og rus, Helse Bergen
 • Jette Lunemann, Eldrerådet, Bergen kommune
 • Anne Karia Sørhaug, Ungdomsrådet, Bergen kommune
 • Iga Eliza Hudak , vara Ungdomsrådet, Bergen kommune
 • Johanna Aakre Høgli, Ungdomsrådet, Helse Bergen
 • Kari Tungesvik, Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsetting, Bergen kommune
 • Anne Alnes Blindheim, brukerrepresentant med medforskererfaring,
 • Marie Skurtveit Hagerup, observatør, Studentpanelet

Les mer om Brukerpanelet i Alrek helseklynge under «Styre og utvalg».

Brukerpanelet kan også kontaktes på: brukerpanelet@alrekhelseklynge.no

Gruppebilde med enkeltee av paneldeltagerne, foran logoen til Alrek helseklynge
Fra venstre bak: Kari Tungesvik, Anna Karia Sørhaug, Iga Eliza Hudak, studentrepresentant Marie Skurtveit Hagerup, Gunda Falao Sparre, Jette Lunemann Hansen, Eli Sjo, Everline Konyo Mjømen

Oppdatert: 22.05.2023 (Først publisert: 22.05.2023)