Kurs i Design Thinking for ansatte i Bergen kommune

I disse dager holdes det et kurs i Design thinking for ansatte i Bergen kommune, i Borgertun i Alrek helseklynge. Kurset er praktisk orientert og er rettet mot de som jobber med et utviklingsprosjekt eller ansatte som ønsker en introduksjon til verktøy som kan få frem brukerstemmen og involvere de som har skoene på

Kurset gjennomføres av Ingvild Solberg og Øystein Mongstad fra Smart omsorg.

Kurset er lagt opp med praktiske øvelser og går over tre halve dager. I første del av kurset har deltakerne vært ute og snakket med skoleelever på Haukeland skole, ansatte på Alrek legesenter og ved E-helsearenaen til HVL. I tillegg har de hatt kontakt med frivillighets- og aktivitetskoordinatorer i Bergen kommune og studenter som sitter og jobber i Alrek helseklynge. Ut i fra innsikten de fikk valgte de perspektiv for videre arbeid, der blant annet prototyping og testing av løsninger sto på programmet.

Målet med kurset er at ansatte skal få et lite innblikk i Design Thinking-metodikken på en mest mulig praktisk måte. Et av virkemidlene er at de går ut i felten og jobber med reelle brukere. Det er også et viktig for oss at kursdeltakerne skal få bli kjent med Alrek helseklynge gjennom å jobbe med reelle case, forteller Øystein.

Her kan du lese mer om Smart omsorg og Design thinking.

Oppdatert: 01.11.2021 (Først publisert: 01.11.2021)