Ny HEMIL rapport: Kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommuner

Kunnskapsbasert folkehelse i kommuner er en faglig rapport som bygger på funn fra innovasjonsprosjektet Folkekommune. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og ledet av Bergen kommune.

 

Rapporten bygger på casestudier av tre kommuner sitt arbeid med kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Funnene viser hvordan kommunal ledelse arbeider med overordnede utfordringer innen folkehelse som hvordan kommunene arbeider helhetlig og tverrsektorielt i folkehelsearbeidet.

Rapporten har et sarlig fokus på hvordan ulike typer kunnskap danner grunnlag for planlegging og prioritering i folkehelsearbeidet.

Rapporten er utarbeidet av Elisabeth Fosse og Olin Blaalid Oldeide.

Les rapporten 

Oppdatert: 07.02.2024 (Først publisert: 07.02.2024)