Kreftforeningen besøkte Alrek

Kreftforeningen er en viktig samarbeidspartner og støttespiller for mange miljøer i Alrek.

Interessert i Alrek og Eitri

Generalsekretæren for Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, besøkte Bergen for å være med på åpningen av Vardesenteret  sammen med statsminister Erna Solberg. I den anledning ønsket hun også å besøke oss i Alrek helsklynge og Eitri helseinkubator. Kreftforeningen er en viktig finasieringskilde for mange forskere. De har også sammenfallende interesser med flere fagmiljøer i klygen, som eksempelvis satsinger på arbeidsdeltaking, digitalisering, brukermedvirkning og formidling.

 

Brukermedvirkning

Kreftforeningens representanter fikk omvisning i Årstadveien 17. Det var stor interesse rundt samarbeidet mellom Høgskulen på Vestlandet og Norwegian Smart Care Cluster om NSCLabs i e-helsearenaen. Brukerrepresentant i Brukerpanelet, Thale Skogstad, fortalte om hennes positive opplevelse da selskapet Grasp AS brukte labben for å teste ut sitt produkt.

 

Pågående prosjekter

Faggruppelederne for registre og for innovasjon og e-helse medvirket i møtet, sammen med flere forskere i Alrek. De presenterte blant annet forskning på velferdsteknologi, innsamling og bruk av helsedata og forskning på antibiotikaresistens. Eitri presenterte også satsingen på helsenæringen i innovasjonsinkubatoren, og potensialet for økt produksjon og eksport fra Vestlandet.

 

Unikt nettverk

Alrek fremhevet det unike nettverk fra akademia, kommune og sykehus. I tillegg har vi gjennom våre samarebeidspartnere et utvidet nettverk mot helsenæring og mot flere kommuner i Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, koordinert fra Bergen. Dette gjør oss unikt posisjonert til å rigge piloteringsprosjekter og få i gang forskningsbaserte innovasjonsprosjekter på tvers av fag og sektorer.

Foto: Berit Angelskår

Oppdatert: 01.09.2021 (Først publisert: 01.09.2021)