Helse Vest satser på Alrekforskning

Bettina Husebø og de andre forskerne i prosjektet ORAL.DEM har fått penger til å forske på tannhelse i livets slutt for personer med demens.

I prosjektet ORAL.DEM skal de se nærmere på hva som skjer i munnen hos personer med demens i livets slutt. Samarbeidspartnere i prosjektet er Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Institutt for klinisk odontologi ved UiB.

Nylig fikk de en større pengesum fra Helse Vest sin forskningsstiftelse til prosjektet:

– Det er en stor anerkjennelse til Alrek, og til lokalt samarbeid generelt, sier Husebø henrykt.

Skal resultere i undervisningsopplegg

I prosjektet skal odontologene samle inn spyttprøver og plakk fra tennene og munnene til sykehjemspasienter med demens og analysere disse. Prøvene skal gi mer kunnskap om hva som skjer i munnen til pasientene ved livets slutt. Ifølge Bettina Husebø, som leder prosjektet, er det lite kunnskap om tannhelsen i denne perioden av livet:

– Det vi vet er at de ofte får ulike medikamenter, som bidrar til ekstrem tørrhet i munnen. Medikamentene påvirker også plakkdannelsen på tennene. Det kan føre til ubehag, infeksjoner og smerter, forklarer Husebø.

Prosjektet skal resultere i et undervisningsopplegg for sykehjemmene, som skal bidra til å øke kompetansen til helsearbeiderne om akkurat dette temaet.

Stor synergieffekt i samarbeid på tvers

Husebø synes det er viktig med samarbeid på tvers i slike prosjekter:

– Målsetning til Alrek helseklynge er bredere og mer kompetent samarbeid mellom partnerne. Det vi oppnår med samarbeidet er en synergieffekt: Resultatet er mye større enn summen av de ulike miljøene, sier professoren.

Prosjektet er en del av et større ERC-støttet prosjekt som er ledet av professor Bettina Husebø ved Senter for alders og sykehjemsmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.

Les mer om tildelingen her: https://www.haraldsplass.no/nyheter/tildeling-av-forskningsmidler-2024/?fbclid=IwAR1mlN6wti8g2Ad_brEBISdTTekcSJMSSp4r7Y5qNn-iOS5TkP8ArbfXPD8

Bilde av håndvask og noen som skyller en tannbørste
Foto: Colourbox

Oppdatert: 29.11.2023 (Først publisert: 29.11.2023)