Guri Rørtveit er ny direktør for Folkehelseinstituttet

I dag tiltrer tidligere instituttleder og professor i allmennmedisin ved Universitet i Bergen (UiB), Guri Rørtveit, inn i stillingen som direktør for Folkehelseinstituttet (FHI). Rørtveit har vært sentral i etableringen av Alrek Helseklynge.  

Fra en klyngepartner til en annen 

Rørtveit er tidligere instituttleder for Institutt for global helse og samfunnsmedisin i perioden 2016 – 2023. Der ble hun bedt om å lede Den sentrale brukergruppen; en gruppe sammensatt av alle miljøene som skulle inn i det nye Alrekbygget i Årstadveien 17. Etter en spennende karrierer ved UiB går veien videre til FHI, der hun vil begynne i stillingen 18. mars.  

– Noe jeg vil være spesielt opptatt av som direktør, er at registrene våre skal kunne levere gode data til forskning så raskt som mulig, fordi kunnskapen som kan komme ut av dette er så viktig, sier Rørtveit.  

 FHI i Alrek helseklynge 

– Det er viktig at FHI har gode samarbeid med mange sterke kunnskapsmiljøer i hele landet. Der kommer Alrek sterkt inn i bildet, sier Rørtveit om hvordan hennes bakgrunn fra et kunnskapsmiljø som Alrek Helseklynge vil komme henne til fordel som direktør for FHI. 

– FHI skal være en kunnskapsleverandør til myndigheter, helsetjeneste og kommuner både gjennom kunnskapsoppsummeringer og egen forskning.  

I tillegg til å være kunnskapsleverandør, vil Rørtveit møte mange varierte og spennende arbeidsoppgaver i FHI: – FHI er en forvalter av registre og laboratorier som er veldig viktige for forskning. Ikke minst er FHI Norges smitteverninstitutt, noe vi så i full sving under pandemien. Alle disse oppgavene blir det viktig for meg å støtte på best mulig vis.  

Tidligere direktør for FHI, Camilla Stoltenberg, gikk også over til en annen klyngepartner, og er nå direktør for NORCE. 

Vi er takknemlig for å beholde dyktige ledere innad i klyngen, og ønsker Rørtveit lykke til i ny stilling og ser fram til videre samarbeid! 

Guri Rørtveit
Foto: Jørgen Barth

Oppdatert: 18.03.2024 (Først publisert: 18.03.2024)