Forsker du på digitale helsetjenester? Da vil vi høre fra deg!

Nå kan du sende inn abstract til konferansen DigitalHelse24 som går av stabelen i Bergen 29. og 30. mai. Fristen for å sende inn er 21. mars.

Vi er særlig interessert i forskning som bidrar til å øke nytten av digitaliseringen i helsesektoren.

  • Forsker du på digitale helsetjenester for barn/ungdom/voksne/eldre?
  • Bruker du nye typer data eller data på en ny måte?
  • Forsker du på ringvirkningene av digitaliseringen- for eksempel etiske eller organisatoriske problemstillinger, kost-nytte eller implementering?
  • Involverer forskningen din systematisk involvering av sluttbrukerne?

Vi inviterer forsker, postdoktorer,  ph.d.-kandidater og masterstudenter til å formidle sin forskning på digitalisering i primær- og spesialisthelsetjenesten, 30. mai 2024.

Send inn abstract på denne lenken. Frist er 21. mars 2024.

Forskningskonferansen blir holdt 30. mai i tidsrommet 09.00-12.00, og er en del av programmet på konferansen DigitalHelse24.

En vitenskapelig komite vil vurdere innsendte abstract og velge ut hvilke som får presentere på konferansen. Du vil få tilbakemelding på ditt abstract innen 19. april, og dersom du blir valgt ut vil du får presentere forskningen din på konferansen.

Komiteen består av:

  • Tine Nordgreen, professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen og leder for ForHelse – Forskingssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester og psykologspesialist, Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen
  • Ingvild Eide Graff Fagdirektør (dr scient) Folkehelseinstituttet
  • Yngve Lamo, professor, Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag, Høgskulen på Vestlandet
  • Thor Ole Gulsrud, prodekan for forskning og innovasjon, Universitetet i Stavanger
  • Inge Jonassen, instituttleder, Institutt for helse og funksjon, Universitet i Bergen

Kort om konferansen

Konferansen går av stabelen i Bergen 29. og 30. mai. I år setter vi kunstig intelligens, endring i ledelse og bærekraft på agendaen.

 Se program og meld deg på DigitalHelse2024 her

Camilla Stoltenberg, konsernsjef i NORCE, åpner konferansen. Vi byr på mange inspirerende foredragsholdere, og du får en rekke eksempler på nye og innovative løsninger som kan bedre hverdagen for pasienter, brukere og ansatte.

Konferansen er en møtearena for helse- og omsorgstjenestene, næringsliv, forskere, brukere og beslutningstagere der vi skal utforske nye løsninger og lære av hverandre.

Har du spørsmål rundt det faglige? Kontakt Tine Nordgreen: tine.nordgreen@helse-bergen.no
Har du spørsmål rundt det praktiske/organisatoriske? Kontakt Janne Bjorheim Bøe janne.bjorheim.boe@hvl.no

Send inn ditt abstract her

Meld deg på som konferansedeltaker på DigitalHelse2024 her

Oppdatert: 07.03.2024 (Først publisert: 02.02.2024)