Er du vår nye studentmedarbeider innen kommunikasjon?

Vi ser etter en studentmedarbeider med teft for kommunikasjon og formidling, til spennende stilling i Alrek helseklynge!

Alrek helseklynge er et partnerskap bestående av ni partnere; universitet og høyskoler, sykehus, kommune og forskningsinstitutt. Klyngen jobber for å skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, gjennom å samhandle om forskning, utdanning, innovasjon, formidling og brukermedvirkning. Alrek helseklynge sitt formidlingsarbeid har som overordnet mål å sikre at beslutninger om helse har et godt kunnskapsgrunnlag. Mer om klyngen finner du her https://alrekhelseklynge.no/om-helseklyngen/om-oss/

Vi ønsker en studentmedarbeider som bidrar til å gjøre klyngen kjent blant studenter, promotere klyngens arrangementer, samt koordinere bruk av podcaststudio og filmkamera. Estimert arbeid er ca. 10 timer per uke.  Studentmedarbeider vil bli ansatt ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, og ha arbeidssted ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin i Årstadveien 17. I det daglige vil medarbeideren jobbe tett med klyngefasilitator Berit Angelskår. Klyngefasilitator vil være den som gir og følger opp arbeidsoppgaver.

Ønskede kvalifikasjoner

 • I gang med relevant utdanning for stillingen, som media, kommunikasjon, helse, omsorg, sosial eller velferd
 • Erfaring med bruk av sosiale medier og nettsideredigering
 • Erfaring med presentasjonsverktøy eller designverktøy, som PowerPoint, Canva, Figma eller lignende.
 • Gode digitale ferdigheter
 • Grunnleggende kunnskap om hvordan ta gode bilder, film eller lyd er en fordel
 • God teknisk forståelse er en fordel

Ferdigheter

 • God skriftlig kommunikasjonsevne
 • Selvstendig og initiativrik
 • Evne til å organisere og planlegge egen arbeidsinnsats
 • Gode samarbeidsevner
 • Kreativ

Konkrete arbeidsoppgaver

 • Lage og legge ut poster på sosiale medier som Facebook, Instagram og LinkedIn
 • Skrive og legge ut innhold på Alrek helseklynge sin nettside
 • Gi teknisk veiledning i bruk av podcaststudio og filmkamera
 • Lage digitale postere til infoskjermer
 • Diverse administrative og utøvende oppgaver i forbindelse med møter og arrangementer

Det vil bli satt av tid i stillingen til å sette seg inn i, og tilegne seg nødvendig kunnskap, for å kunne utføre arbeidsoppgavene.

Vi tilbyr:

 • Timelønn med lønnstrinn 35 (191,18 kr per time)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Kontorplass i Årstadveien 17 med mulighet for delvis hjemmekontor
 • Spennende stilling i et kunnskapsrikt miljø med mange utviklingsmuligheter

Søknadsfrist:

Varighet:

Engasjement for høstsemesteret 2023, med mulighet for forlengelse (avhengig av klyngens budsjett).  Ønsket startdato fra 21. august 2023, men noe tidligere oppstart kan avtales.

 

Kontaktperson for stillingen er klyngefasilitator for Alrek helseklynge, Berit Angelskår Berit.Angelskar@uib.no Tlf. 55 58 61 80

Alrek helseklynge. Foto: Eivind Senneset, UiB

Oppdatert: 01.06.2023 (Først publisert: 01.06.2023)