Eksperter fra Alrek helseklynge ga innspill til Kvinnehelseutvalget

Torsdag 17. og fredag 18. mars var Alrek helseklynge vertskap for Kvinnehelseutvalget som hadde utvalgsmøte i Bergen.

Blant foredragsholderne da Kvinnehelseutvalget besøkte Alrek var Eva Gerds, professor ved Klinisk institutt 2, UiB og Agnethe Lund, klinikkoverlege ved Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus.

Det var også bidragsytere fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, Norges arktiske universitet, Helse Bergen og VID vitenskapelige høyskole.

Det ble fasilitert et spennende program med hjertesykdom hos kvinner, innovasjon og digitale helsetjenester, vold og overgrep samt «eldrekvinne som kvinnehelse» som hovedtema.

Imponert

Christine Meyer, leder for Kvinnehelseutvalget, var mektig imponert over kunnskapsnivået til de som holdt innlegg, og tror at utvalget fikk nyttig faglig påfyll i løpet av oppholdet i Bergen.

– Vi ble fantastisk godt mottatt, og gjennomføringen av arrangementet var over all forventning. Vi fikk fylt mange kunnskapshull og alle som foreleste var utrolig dyktige og inspirerende.

Hun synes det er naturlig å holde utvalgsmøte ved Alrek helseklynge.

– Jeg har hørt mye positivt om helseklyngen, og ønsket å holde utvalgsmøtet i et miljø som kunne mye om kvinnehelse og som gikk på tvers av stat og kommune.

Skreddersydd for Alrek

Berit Angelskår, som er klyngefasilitator ved Alrek, sier at hun er veldig fornøyd med gjennomføringen av arrangementet.

– Vi hadde et godt oppmøte. Det var mange som satt her med oss fysisk, i tillegg var det en del som fulgte oss på stream.

I likhet med Meyer er hun imponert over forskerne som på kort varsel stilte opp og delte kunnskapen sin med tilhørerne. Hun takker Meyer for at nettopp Alrek helseklynge ble valgt som plattform for arrangentet.

– Slike arrangementer er midt i blinken for vår visjon om formidling og som vi legger gjerne til rette for. Alrek helseklynge huser et svært dyktig forskermiljø som ivrer etter å kunne bidra med innspill til et nytt NOU. Jeg vil gjerne rette en stor takk alle innleggsholderne og til Christine Meyer som valgte å bruke Alrek som plattform til dette møtet.

Tine Nordgreen. Foto: UiB

Oppdatert: 24.03.2022 (Først publisert: 24.03.2022)