DigiFleksHelse-prosjektet ved UiB får midler fra regjeringen

Regjeringen deler ut 34,5 millioner kroner til videreutdanning i digital kompetanse.

– Vi er veldig glade for tildelingen fra Kompetanse Norge som gir oss muligheten til å utvikle det fleksible videreutdanningstilbudet “Fleksibel videreutdanning i digitalisering av helsesektoren (DigiFleksHelse)”, sier Tine Nordgreen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.

Målet for utdanningen er å styrke kompetansen knyttet til digitalisering i helsesektoren for ledere, helsepersonell, pasienter, superbrukere, systemforvaltere og prosjektmedarbeidere i offentlig og privat helsesektor. Utdanningen vil inkludere lokale, regionale og nasjonale perspektiver og bygger på samspillet mellom ulike yrkesgrupper og roller i helsesektoren, samt betydningen av privat-offentlig samarbeid. Utdanningen vil bestå av fire emner som til sammen gir 20 studiepoeng på mastergradsnivå.

Utdanningen er en videreutvikling av den samlingsbaserte videreutdanningen «Helseinformatikk og digitalisering» som ble etablert av professor Aslak Aslaksen i 2018.

Partnere i prosjektet:

Helse Bergen
Helse Vest IKT
Bergen kommune
Alver kommune
Voss Herad
Vaksdal kommune
Alrek helseklynge
Bergen Næringsråd
Norwegian Smart Care Cluster

Illustrasjon: Colourbox

Oppdatert: 21.05.2021 (Først publisert: 21.05.2021)