Har idrett ein plass i helsetjenestene – sjå opptak frå Arendal

I samtale mellom idrett, helsetjeneste og akademia belyser vi potensialet som ligg i samspelet mellom idretten og helsetjenestene. Bør helsetjenestene benytte potensialet i idretten meir aktivt? Bør idretten ha eit helseansvar?

Idrettsklynge Vest, saman med Alrek helseklynge og HVL gjennomførte ein engasjerande debatt under Arendalsveka 2021. Opptaket kan du sjå her

Medverkande:

Gro Anita Fonnes Flaten, Prorektor for forsking, Høgskulen på Vestlandet

Thomas Mildestvedt, Fastlege, førsteamanuensis og fagområdeleder, Bergen kommune og Universitetet i Bergen

Lars Peder Vatshelle Bovim, Leder Energisenteret for barn og unge, Helse Bergen

Pål Hafstad Thorsen, Daglig leder, Sædalen idrettslag

Karoline Heggøy, Teamleder Frisklivssentralen, Frisklivs- og mestringssenteret, Bergen kommune

Moderator: Silje Mæland, Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Se også nyhetssaken om Terje Håpoldsøy, og nytten han har hatt av samarbeidet mellom fastlege, Frisklivssentralen i Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet.

Bilde av paneldeltakere
Foto: Randi Marie Berntsen

Oppdatert: 10.09.2021 (Først publisert: 02.09.2021)