Alrek-nøklene er overlevert

Universitetet i Bergen og Nygårdshøyden eiendom AS overtok det nye bygget til Alrek helseklynge, kun timer før studentenes storinnrykk.

I vinter ble det lyst ut konkurranse for navn til møterom og undervisningsrom i Årstadveien 17, det nye Alrek-bygget som skal tas i bruk i august. Gjennom våren har en jury, ledet av instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB Guri Rørtveit, jobbet seg frem til vinnerne. Undervisningsrommene i nybygget har fått norrøne navn, mens møterommene får navn fra steder i turområdet rundt Årstad.

– Juryen likte veldig godt bruken av lokale stedsnavn i turområdet rundt Alrek fordi de gir en lokal tilknytning. Noen av navnene gir også humoristiske assosiasjoner, noe som er fint. Flere av navnene er ikke så kjente, og kan gi nysgjerrighet på lokalområdet, sier Rørtveit.

Møterommene har fått følgende navn:

Brakhaugen, Langelia, Grønetua, Smågimle, Stormfuglen, Vardegga, Soleibakkane, Tindebekken, Bukkebotn, Stallalia, Bogstien, Renneberget, Koftebrotet, Lørdagsknausen, Tarlebø, Moltebærknausen, Langenipen, Langetoen, Hardbakka, Solhaugen, Borgaskaret, Fjellsol, Aksla, Rusta, Knatten, Gråberget, Utsikten, Garpeklubben og Langskora.

Undervisningsrommene i det nye bygget har fått navn fra norrøn mytologi. Dette likte juryen godt, fordi det knyttes til Alreks historie helt fra vikingtiden.

– Vi håper navnene vil skape nysgjerrighet på denne delen av norsk historie. Vi fikk forlag på mange Norrøne navn, og har fått hjelp av professor emeritus Gunstein Akselberg til å gjøre en rangering av forslagene som kom inn, sier Rørtveit.

De tre undervisningsrommene og aulaen har fått følgende navn:

Midgard (Aulaen)
Hugin
Munin
Edda

Det er Kari Juul som vant pris for møterom med lokale stedsnavn og TVEPS (Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring) ved Gunhild Agdesten og Ane Johannessen som foreslo norrøne navn på undervisningsrommene. Vinnerne premieres under en seremoni under Alrek-uken til høsten.

Signeringen for overtakelsen skjedde digitalt, akkompagnert av administrerende direktør i Stema Eivind Thoresen Skarpaas på flygel. Konserndirektør for bygg Tor-Arne Midtskogen signerer, mens UiB-direktør Kjell Bernstrøm venter på tur. Foto/ill.: Kim E. Andreassen.

Oppdatert: 02.12.2020 (Først publisert: 27.09.2020)