20 millioner til forskning på overgangsalder

Forskningsprosjektet KLAR har fått tildelt 20 millioner kroner fra Grieg Foundation. KLAR fikk først samarbeidsmidler fra Alrek helseklynge.

Løfte kvinnehelsen

Grieg Foundation har bevilget 20 millioner kroner til å forske på hvordan overgangsalder kan påvirke kvinner i arbeidslivet.

– Et viktig steg på veien for å løfte kvinnehelsen, sier Anette Fagertun, professor i samfunnsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet.

KLAR har tidligere fått samarbeidsmidler fra Alrek helseklynge. Aktiviteter i Alrek har også bidratt til sammensetning av partnerskapet og til utvikling av prosjektet. Både forskernatten på overgangsalder i 2021, innspillsdagene til kvinnehelseutvalget som skrev NOUen «Den store forskjellen — Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse» og direkte introduksjon mellom forskere i klyngen, har bidratt til prosjektutviklingen.

Helseplager og deltakelse i arbeidslivet

Prosjektet har fått navnet «KLAR, Kvinner, overgangsalder og arbeidsliv». Forskerne skal blant annet koble data fra ulike helseregistre og trygderegisteret for å undersøke hvordan helseplager, behandling og legemiddelbruk påvirker arbeidsdeltakelse hos kvinner i alderen fra 35 til 65 år.

– Ved å undersøke yngre kvinner, kvinner midt i livet og eldre kvinner håper vi å få kunnskap om hvordan plager, behandling og sykefravær endrer seg over denne delen av livsløpet og hva som karakteriserer kvinners plager i alderen for overgangsalder (fra 45 til 55), sier prosjektleder Inger Haukenes.

Arbeidet ble startet i 2022 av forskergruppen arbeid, helse og kjønn ved Universitetet i Bergen. Du kan lese mer om prosjektet på hjemmesiden til KLAR.

Deler av artikkelen bygger på artikkel publisert på hvl.no.

Oppdatert: 19.02.2024 (Først publisert: 19.02.2024)