MENY

Undervisningsseminar: Vurdering for læring

22.-22. mars 2023

Munin, Alrek helseklynge, 0. etasje

Hvordan kan eksamener, tester og oppgaver styrke dømmekraft, faktakunnskap og ferdighetsutvikling?

Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, inviterer sammen med Det medisinske fakultets meritterte undervisere, til utdanningsseminar onsdag 22.3. kl 12-16 i Alrek Helseklynge! Meld deg på her innen 15. mars, så får du lunsj!

Program

Onsdag 22. mars kl. 12.00 til 16.00
12.00 - 12.30 Sted: Munin
Lunsj

Husk å melde deg på for lunsj: Undervisningsseminar 22. mars (uib.no)

13.30 - 12.35 Sted: Munin
Åpning

v/ utdanningsleder Øystein Haaland, IGS

 • Øystein Ariansen Haaland Øystein Ariansen Haaland Professor
  Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
12.35 - 13.30 Sted: Munin
Hvordan vurderer vi studentenes evne til å håndtere gjenstridige problemer?

Førsteamanuensis Bjarte Hannisdal i samtale med Edvin Schei, professor ved IGS. Hannisdal er utdanningsleder ved UiBs nye senter for fremragende utdanning iEarth Senter for integrert geovitenskapelig utdanning. «Gjenstridige» problemer, på engelsk «wicked problems», er de udefinerte, flytende, ikke-lineære problemene som ikke kan løses med algoritmer og kokebøker – og som både medisin, helsepolitikk og geovitenskap er fulle av.

 • Bjarte Hannisdal Bjarte Hannisdal Førsteamanuensis
  Institutt for geovitenskap, UiB
 • Edvin Schei Edvin Schei Professor
  Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
13.30-13:45 Sted: Munin
Pause
13.45-14.30 Sted: Munin
Mappevurdering – en nyvinning i Medisin 2015

Professor Øystein Hetlevik og professor Thomas Mildestvedt ved fagområde for allmennmedisin gir oss et detaljert innblikk i mappevurdering, på engelsk portfolio assessment, slik den brukes på medisinstudiet i Bergen. Innsatsfaktorer, utbytte og svakheter presenteres og settes i kontrast mot andre vurderingsformer som brukes ved fakultetet.

 • Øystein Hetlevik Øystein Hetlevik Professor
  Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
 • Thomas Mildestvedt Thomas Mildestvedt Professor
  Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
14.30-14.45 Sted: Munin
Pause
14.45-15.30 Sted: Munin
FREM – hva er det?

I 2021 etablerte medisinsk fakultet FREM – Fakultetets ressursgruppe for eksamen og vurdering i medisinstudiet. Dette er en ny kjernefasilitet som skal veilede og kvalitetssikre vurderingsarbeidet på medisinstudiet. Leder av FREM er professor Steinar Hunskår ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, som selv var studiedekan da FREM ble skapt. Han vil på seminaret innlede til diskusjon ved å fortelle hvordan FREM tolker sitt mandat, hva slags saker FREM vil ta fatt i, og hvilke virkemidler komiteen har for å spre pedagogisk kompetanse og skape bedre læring.

 • Steinar Hunskår Steinar Hunskår Professor
  Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
15.30-15.45 Sted: Munin
Gruppediskusjon om vurderingsformer og læring.

Gruppediskusjon om vurderingsformer og læring. Hva tar jeg med meg til eget fag?

15.45-16.00 Sted: Munin
Avslutning

Senterseminar: Implementation and Evaluation

25.-25. oktober 2023

Kantinen i Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Hvordan kan forskning lede til innovasjon i helsetjenesten – og motsatt?

1.-1. november 2023

HelseCampus Stavanger

Lunsjworkshop: Brukermedvirkning i Alrek

10.-10. november 2023

Kommer

DigitalHelse2024

29.-30. mai 2024

Quality Hotel Edvard Grieg