MENY

Torturutsette i norsk helsevesen

29.-29. september 2022

09:00

Mimes brønn, Høgskulen på Vestlandet, campus Kronstad

Tortur skjer i følgje Amnesty International i dag i over 100 land. Mange menneske med slike erfaringar bur i dag i Noreg. Er vårt helsevesen godt nok rusta til å gi likeverdige helsetenester til desse personane?

Foto: Shutterstock/Rummels Canlas
Foto: Shutterstock/Rummels Canlas

29.september gjennomføres konferansen Torturutsette i norsk helsevesen ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen. Tortur er bevisst påføring av fysisk eller psykisk smerte eller lidelse for å oppnå eit bestemt mål, utført av ein offentlig tenestemann eller ein annan som handlar med statleg aksept.

Høgskulen på Vestlandet, RVTS-Vest, Seksjon Smertebehandling og Palliasjon ved Haukelans universitetssykehus, Universitetet i Bergen, Senter for Migrasjonshelse i Bergen kommune og Alrek helseklynge samarbeider om seminardag 29. september 2022 for å sette søkelyset på denne tematikken og har samla fleire av landets mest kompetente aktørar i feltet.

Vi inviterer alle som har interesse for temaet til å delta.

Se program og informasjon om påmelding og pris under.

Program

08.30     Registrering, kaffi/te.

09.00     Samtale med torturutsett – kvifor blir ein torturert? 
Bheki Dlamini og Rolf Vårdal.

09.30     Kva kjenneteiknar å vere overlevar i Noreg?
Birgit Lie, overlege, avdelingssjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer ved Sørlandet Sykehus, Kristiansand.  Initiativtaker til bokprosjektet «Våre stemmer – vi som skulle tie».

10.15     Pause.

10.30     Torturert og glemt? Om tilbudet til torturutsatte I Norge.
Moa Nyamwathi Lønning, senioranalytiker i Norges Røde Kors, postdoktor ved Høgskolen i Innlandet.

11.00     Langvarige smerter hos torturutsatte – hvor er de gode tiltakene? Hvem kan vi henvise til?
Borrik Schjødt, psykolog, seksjon smertebehandling og palliasjon, Haukeland Universitetssykehus, HUS.
Tone Høivik Gulli, seksjonsoverlege, seksjon smertebehandling og palliasjon, HUS.

11.30     Lunsj.

12.30     Samtale med torturutsett – kva strategiar kan hjelpe? 
Mohammad Khoshzough og Rolf Vårdal.

13.00     Hjelp og nødvendige tiltak.  Om rehabilitering til mennesker utsatt for tortur, relevant forskning og internasjonale forpliktelser. 
Nora Sveaass, psykolog, professor emerita, Universitetet i Oslo.

13.30     Kommunikasjonens betydning – erfaringar frå Senter for Migrasjonshelse (SEMI). 
Egil Kaberuka-Nielsen, leiar.

14.00     Pause.

14.15     Fysioterapi som intervensjon – psykomotorisk tilnærming vs individfokusert tilnærming.   
Fysioterapeutar Line Giusti & Rolf Vårdal.

14.45     Psykologisk arbeid med torturutsette. 
Psykolog/PhD Valeria Markova, SEMI.

15.05     Orale helseutfordringer – status, rettigheter og betydningen av tverrfaglig samarbeid.       
Ann Catrin Høyvik, tannlege TKØ, universitetslektor på UiO.
15.25     Oppsummering.

15.30     Slutt.

Last ned PDF med fullt program og med informasjon om alle innleggsholderne.

Se PDF her

Påmelding og pris

Påmelding kan gjerast her

Priser for deltaking:

  • Fysisk deltagelse (inkluderer lunsj): kr. 350
  • Digital deltagelse: kr. 250
  • Studenter ved HVL kan delta gratis på konferansen, dette inkluderer ikkje lunsj.

Partnere til konferansen

«Hvordan få flere til å velge livet?» Temadag med film, Alrekdagene 2022

21.-21. september 2022

Bergen kino Magnus Barfot, MB1