MENY

Senterseminar: Organisatorisk rytme og profesjonell tid: Har tidsregimer noe å si for tillitsreformen?

14.-14. februar 2024

14:00

3F9 i Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Senter for omsorgsforskning, vest, HVL, arrangerer seminar med professor Tom Skauge om profesjoner og tidsregimer. Skauge har i mange år jobbet med tema knyttet til profesjon, profesjonalisering, forholdet mellom profesjon og organisasjon og forholdet mellom fag og politikk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tom Skauge arbeider nå med å videreutvikle teori og begrepsapparat om dilemma knyttet til ulike tidslogikker som profesjoner er underlagt, praktiserer og/eller erfarer.

Les tidligere artikkel her om Organisatorisk rytme og profesjonell tid.

Dersom du vil delta digitalt, kan du koble deg på denne lenken, https://hvl.zoom.us/j/65087535575?pwd=NEw1ZnF6N1JMWUduQVN4QWVYMjMrUT09

Han jobber for tiden med en artikkel som spisser tidslogikk og tidsregimer mer entydig til profesjon, profesjonsutøvelse og profesjonalisering. Et viktig tema er forholdet mellom profesjonell skjønnsutøvelse og regelstyring internt og/eller eksternt.

Skauge tar sikte på å også drøfte relevans for pågåande tillitsreform. Han har som mål at denne samtalen kan bidra til en forbedret artikkel.

Dersom du ønsker å lese artikkelen i forkant av seminaret, ta kontakt med daglig leder på senteret Janne B. Bøe.

Bærekraftig arbeidsinkludering: Migranter

5.-5. april 2024

Auditorium M003, K2, Campus Kronstad, Høgskulen på Vestlandet

Mobiliseringsseminar til utlysning av 104 mill til forskning på helse og omsorg i kommunene

8.-8. april 2024

Midgard, Årstadveien 17, Alrek helseklynge

Public Talk by Professor Ann Phoenix. “Everyday Diversities: Motherhood, Childhood and Intersectionality”

18.-18. april 2024

Auditorium Cavum (Odontology Building, Årstadveien 19)

Senterseminar – Pasientsikkerhetstiltak: Hva virker – og hvor lenge?

24.-24. april 2024

3F9 i Alrek helseklynge, Årstadveien 17