MENY

Senterseminar: Organisatorisk rytme og profesjonell tid: Har tidsregimer noe å si for tillitsreformen?

14.-14. februar 2024

14:00

3F9 i Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Senter for omsorgsforskning, vest, HVL, arrangerer seminar med professor Tom Skauge om profesjoner og tidsregimer. Skauge har i mange år jobbet med tema knyttet til profesjon, profesjonalisering, forholdet mellom profesjon og organisasjon og forholdet mellom fag og politikk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tom Skauge arbeider nå med å videreutvikle teori og begrepsapparat om dilemma knyttet til ulike tidslogikker som profesjoner er underlagt, praktiserer og/eller erfarer.

Les tidligere artikkel her om Organisatorisk rytme og profesjonell tid.

Dersom du vil delta digitalt, kan du koble deg på denne lenken, https://hvl.zoom.us/j/65087535575?pwd=NEw1ZnF6N1JMWUduQVN4QWVYMjMrUT09

Han jobber for tiden med en artikkel som spisser tidslogikk og tidsregimer mer entydig til profesjon, profesjonsutøvelse og profesjonalisering. Et viktig tema er forholdet mellom profesjonell skjønnsutøvelse og regelstyring internt og/eller eksternt.

Skauge tar sikte på å også drøfte relevans for pågåande tillitsreform. Han har som mål at denne samtalen kan bidra til en forbedret artikkel.

Dersom du ønsker å lese artikkelen i forkant av seminaret, ta kontakt med daglig leder på senteret Janne B. Bøe.

Designfrokost

18.-18. juni 2024

Midgard, Årstadveien 17, Alrek helseklynge

Hagefest!

18.-18. juni 2024

Årstadveien 17

Seminar om planlegging og tilrettelegging for å bo i egen bolig livet ut

19.-19. juni 2024

Alrek helseklynge, Årstadveien 17, rom 3F9/digitalt

Bærekraftig helsetjeneste – eller overforbruk av ressursene?

26.-26. august 2024

Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17