MENY

Seminar om planlegging og tilrettelegging for å bo i egen bolig livet ut

19.-19. juni 2024

14:00 - 15:00

Alrek helseklynge, Årstadveien 17, rom 3F9/digitalt

19.juni holder Hans Christian Sandlie seminar ved Alrek helseklynge. Arrangementet kan også følges digitalt.

Seminar i regi av Senter for Omsorgsforskning med Hans Christian Sandlie, forskningsleder NOVA, OsloMET: 

I 2030 vil det være flere eldre (65 år og eldre) enn barn og unge (0-19 år) i Norge. Selv om eldre blir stadig friskere og behovet for hjelp utsettes til senere i livet, vil antallet eldre øke presset på kommunenes tjenester. De demografiske utfordringene kan ikke alene løses med bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Det er derfor ønskelig at eldre blir boende lengst mulig i eget hjem. Eldre forventes å planlegge og tilrettelegge egen bosituasjon med tanke på alderdom og nedsatt funksjonsevne, mens kommunene skal tilrettelegge for et tilstrekkelig antall aldersvennlige boliger og tilby nødvendige tjenester eldre får behov for i eget hjem. I denne presentasjonen drøftes noen sentrale problemstillinger i kjølvannet av denne eldrepolitikken: Har eldre forutsetning og motivasjon til å planlegge og tilrettelegge egen bosituasjon? Er kommunene forberedt på det ansvaret som faller på dem? Bygger utbyggerne de boligene som eldre har behov for? Presentasjonen tar utgangspunkt i studier Velferdsforskningsinstituttet NOVA har gjennomført de senere årene. 

Arrangementet kan også følges digitalt: https://hvl.zoom.us/j/61419652693?pwd=VWZiSEJPa09ZRFFWZkEvOU5HUmJHQT09

DigitalHelse2024

29.-30. mai 2024

Quality Hotel Edvard Grieg

Generasjon – En aldringsfestival

31.-31. mai 2024

Litteraturhuset i Bergen

Folkehelseutfordringene nå og i fremtiden – resultater fra verdens største folkehelseoversikt

4.-4. juni 2024

Borgertun, 1. etasje, Årstadveien 17

Bilde av bygg: Eivind Senneset. Bilde av dame: Unsplash

Alrek studentkonferanse 2024

5.-5. juni 2024

Alrek helseklynge, Midgard