MENY

Anbefalt*: Ressursutfordringer i helsevesenet – hvordan kan teknologi og nye samarbeid bidra?

19.-19. september 2023

Eitri Helseinkubator

Hjerterom er en møtearena for alle som er nysgjerrig eller interessert i forskning, innovasjon og bærekraft innenfor helsesektoren i Bergen.

Vi vil belyse kjente- og kanskje noen ukjente løsninger som bidrar til å løse ressursutfordringen i helsesektoren.

Teknologi, endringsledelse og designdrevet innovasjon er tre nøkkelkomponenter i jakten på personalbesparende løsninger i helsesektoren. Ved å integrere innovativ teknologi, implementere strategiske endringer og utnytte kraften i brukerinvolvering og innsiktsarbeid, kan helseorganisasjoner optimalisere effektiviteten og ressursbruken. På hjerterom 19. september vil du bli bedre kjent med hvordan disse tre faktorene kan lede veien mot en bærekraftig og pasientorientert helseomsorg.

Tidspunkt: 11.30-15.00

Gå inn her for påmelding

Agenda

Teknologi som gir flere varme hender 
Eirik Solheim, teknologirådgiver og journalist i NRKbeta.

Det er vi som er vår beste beredskapsplan 
Lokalsamfunnets rolle på veien fra frakobling til påkobling
Agnes Tvinnereim, co- etablerer av “Bærekraftig liv på Landås”

Helsevesenet må utvikle uten å utvide 
Det er laget rapporter om ressursutfordringen i helsevesenet og Bouvet deler sin rapport om ressursutfordringen: Helsevesenet må utvikle uten å utvide. Kristian Amlie deler ni identifiserte barrierer og suksessfaktorer for innovasjon og nyskaping fra Bouvets rapport.

Psykisk helse – tidlig innsats er ressursbesparende på lang sikt! 
Ingvar Bjelland – Vil avdekke mulige psykiske problemer allerede i barnehagen
Hvor mye ressurser går med til å håndtere dagens situasjon – hva er konsekvensen av at psykiske helse ikke helbredes i tidlig?

Potensiale for helsenæring i Bergen 
•   Utfordringene og mulighetene innenfor innovasjon i helsesektoren i Bergen  
o   Presentasjon av hovedfunnene DesignThinking studenter, ved Rozina Nazir, Bouvet Bergen
•   Muligheter og branding av helsesektoren i Bergen 
o   Rapport utarbeidet av EY – kartlegging av mulighetsområde og branding av helsesektoren i Bergen. Midtveispresentasjon av Marthe Reinkind, EY Bergen

Bli kjent med nye innovative helsetjenester på Vestlandet
Pitching  med 3 kandidater à 4 min/2 min. spørsmål

Vurdering av pitcher og kåring av vinner til slutt. Viktig test før Demo Day Vestlandet dagen etter!

Oppsummering og avrunding
Kl 15:00 – Takk for nå!

*Anbefalt viser til at dette er et eksternt arrangement som anbefales, men der Alrek ikke er arrangør.

Arrangører

Rådgivere i Byrådsavdeling for helse og omsorg, Gunn-Brit Grøvan og Ahmer Sheikh. Bilde tatt på Rådhuset

Onsdagspresentasjon: Hvilke grep gjør Bergen kommune for å rekruttere og beholde helsepersonell?

4.-4. oktober 2023

Kantinen i Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Senterseminar: Implementation and Evaluation

25.-25. oktober 2023

Kantinen i Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Hvordan kan forskning lede til innovasjon i helsetjenesten – og motsatt?

1.-1. november 2023

HelseCampus Stavanger

Lunsjworkshop: Brukermedvirkning i Alrek

10.-10. november 2023

Kommer