MENY

Kvinnehelseutvalget til Alrek

17.-18. mars 2022

10:30

Årstadveien 17, Borgertun, 1. etasje

Kom og hør eksperter fra Alrek helseklynge gi sine innspill til NOU om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv.

Kvinnehelseutvalget kommer til Alrek helseklynge for å utvide kunnskapsgrunnlaget når de skal utarbeide ny NOU om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Program for de to dagene finner du under. For mer informasjon om Kvinnehelseutvalget, trykk her.

Vi starter kl. 10: 30 på torsdag og 09:00 på fredag.

Borgertun har plass til 50 personer, og påmelding er ikke påkrevd for fysisk oppmøte – vi fyller på til det er fylt opp.

Program for torsdag 17. mars

10.30 – 10.40: Velkommen til Alrek Helseklynge

 • Berit Angelskår, klyngefasilitator, Alrek helseklynge
 • Christine Meyer, utvalgsleder og professor, Norges Handelshøyskole.

10.40 – 11.40: Hjertesykdom hos kvinner

 • Maja-Lisa Løchen, professor, UiT – Norges arktiske universitet, og overlege, Universitetssykehuset Nord-Norge og utvalgsmedlem.
 • Eva Gerdts, professor, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, og overlege og forsker, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen.

11:40 – 12.30: Lunsj

For tilhørere kan lunsj kjøpes i kantinen til Sammen i Årstadveien 17.

12.30 – 13.15: Innovasjon og digitale helsetjenester; kan en chatbot dekke kvinners informasjonsbehov?

 • Agnethe Lund, klinikkoverlege, Kvinneklinikken, Haukeland universitetetssykehus, Helse Bergen
 • Cathrine Bjorvatn, leder av seksjon for kompetanseutvikling og prosjektleder for innovasjons- og forskningsprosjektet chatboten Rosa, Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen

13.15 – 14.00: Digitale psykologiske helsetjenester

 • Tine Nordgreen, Psykologspesialist og leder for ForHelse Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester, Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen og førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Ranhild J. Tveit Sekse, professor, VID vitenskapelige høyskole og sexolog, Sexologisk poliklinikk, Helse Bergen

14.00 – 16.00: Lukket møte for utvalget

 

Program for fredag 18. mars

09.00 – 10.00: Eldrehelse som kvinnehelse

 • Marit Stordal Bakken, forsker II, Nasjonalt Kompetansesenter for legevaktsmedisin, Norce og førsteamanuensis, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen
 • Bettina Husebø, professor og senterleder, Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, og forsker ved Etat for sykehjem, Bergen kommune

10.00 – 11.00: Sykefravær og kvinnehelse

 • Inger Haukenes, førsteamanuensis, Institutt for global hele og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen og forsker II, Allmennmedisinsk enhet, Norce
 • Heidi Marie Kirkeng Meling, Ph.D-stipendiat, Allmennmedisinsk forskningsenhet, Norce
 • Silje Mæland, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

11.00 – 11.15: Pause

Kaffe og te.

11.15 – 12.00: Vold og overgrep

 • Kjersti Alsaker, forsker I, Nasjonalt Kompetansesenter for legevaktsmedisin, NORCE, og professor ved Institutt for helse og velferd, Høgskulen på Vestlandet.

12.00 – 12.30: Lunsj

For tilhørere kan lunsj kjøpes i kantinen til Sammen i Årstadveien 17.

12.30 – 13.10: Bruker- og pårørendeperspektivet

 • Rune Samdal, erfaring som medforsker ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin og medlem i Brukerpanelet i Alrek helseklynge.
 • Kristin Tuven, medlem i erfaringspanelet, Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen og representant i Brukerpanelet i Alrek helseklynge.

13:10 – 16.00: Lukket møte for utvalget

DigitalHelse2024

29.-30. mai 2024

Quality Hotel Edvard Grieg

Generasjon – En aldringsfestival

31.-31. mai 2024

Litteraturhuset i Bergen

Folkehelseutfordringene nå og i fremtiden – resultater fra verdens største folkehelseoversikt

4.-4. juni 2024

Borgertun, 1. etasje, Årstadveien 17

Bilde av bygg: Eivind Senneset. Bilde av dame: Unsplash

Alrek studentkonferanse 2024

5.-5. juni 2024

Alrek helseklynge, Midgard