MENY

Fredagspresentasjon Norsk intensiv- og pandemiregister

1.-1. september 2023

Kantinen, Alrek helseklynge i Årstadveien 17

Sett av en halvtime for å bli bedre kjent med Norsk intensiv- og pandemiregister sine data og forskningsaktivitet.

Sett av en halvtime for å bli bedre kjent med fagmiljøene i Årstadveien 17! Fredagspresentasjonene er hver første fredag i måneden fra 09:00 til 09:30, i kantina, i regi av Husrådet. Presentasjonene rullerer mellom fagmiljøene, og er en måte for ansatte og studenter, både i og utenfor Årstadveien 17, til å bli bedre kjent. Denne gang er det Norsk intensiv- og pandemiregister ved Helse Bergen sin tur – velkommen til en morgenkaffe/te og faglig påfyll!

Register for krise – infeksjon og intensiv i tospann

09:00-09:30 Sted: Kantinen, Årstadveien 17

Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR) er et todelt nasjonalt helseregister, som inneholder data om intensivbehandlede pasienter i Norge, og pasienter behandlet i spesialisthelsetjenesten med covid-19. I dette innlegget vil leder av NIPaR, Eirik Alnes Buanes, gi et innblikk i data og forskningsarbeidet som finnes i begge registre.

  • Eirik Buanes Eirik Buanes leder av Norsk intensiv- og pandemiregister og overlege ved Intensivmedisinsk seksjon, Helse Bergen
Rådgivere i Byrådsavdeling for helse og omsorg, Gunn-Brit Grøvan og Ahmer Sheikh. Bilde tatt på Rådhuset

Onsdagspresentasjon: Hvilke grep gjør Bergen kommune for å rekruttere og beholde helsepersonell?

4.-4. oktober 2023

Kantinen i Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Senterseminar: Implementation and Evaluation

25.-25. oktober 2023

Kantinen i Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Hvordan kan forskning lede til innovasjon i helsetjenesten – og motsatt?

1.-1. november 2023

HelseCampus Stavanger

Lunsjworkshop: Brukermedvirkning i Alrek

10.-10. november 2023

Kommer