MENY

Fredagspresentasjon: Depresjon, marginalisering og arbeidsdeltakelse

3.-3. februar 2023

Kantinen, Alrek helseklynge i Årstadveien 17

Hvordan ser vi på depresjon og arbeidsdeltagelse?

Vi skal snakke om prosjektet Depresjonsomsorg i allmennpraksis der vi ser på arbeidsdeltagelse, risk for marginalisering og samordning av tjenester ved depresjon.

Dette er et samarbeid mellom FAM, Allmennmedisinsk forskningsenhet og NORCE.

Fredagspresentasjon fra FAM, Allmennmedisinsk forskningsenhet og NORCE

Depresjon, marginalisering og arbeidsdeltakelse
09:00-09:30 Sted: Kantinen, Alrek
  • Øystein Hetlevik Øystein Hetlevik Professor
    Fagområde for allmennmedisin (FAM), Universitetet i Bergen
  • Heidi Marie Kirkeng Meling Heidi Marie Kirkeng Meling Stipendiat
    Allmennmedisinsk forskningsenhet, NORCE
Rådgivere i Byrådsavdeling for helse og omsorg, Gunn-Brit Grøvan og Ahmer Sheikh. Bilde tatt på Rådhuset

Onsdagspresentasjon: Hvilke grep gjør Bergen kommune for å rekruttere og beholde helsepersonell?

4.-4. oktober 2023

Kantinen i Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Senterseminar: Implementation and Evaluation

25.-25. oktober 2023

Kantinen i Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Hvordan kan forskning lede til innovasjon i helsetjenesten – og motsatt?

1.-1. november 2023

HelseCampus Stavanger

Lunsjworkshop: Brukermedvirkning i Alrek

10.-10. november 2023

Kommer