MENY

Foredrag: Manglende kontinuitet i barnevernsprosesser

11.-11. oktober 2022

Borgaskaret, 3. etasje, Årstadveien 17

Hvordan kan manglende kontinuitet i barnevernsprosesser påvirke overgangen til voksenlivet? Bli med på spennende foredrag med Lennart Nygren frå Umeå Universitet.

Foto av Papaioannou Kostas

Intitutt for helse, miljø og likeverd, HEMIL, ved Det Psykologiske fakultet inviterer til foredrag med Lennert Nygren. Foredraget er basert på en svensk studie som omhandler forekomst og opplevelser av manglende kontinuitet i barenvernet for unge voksne, i deres reise gjennom offentlige instanser. Grunnlaget består av detaljerte studier av fil- og journaldata, kombinert med livshistorieintervjuer.

Studien viser at diskontinuiteter oppstår i ulike faser av den offentliges innsats: i tiden mellom første dokumentasjon av risikotegn og første tiltak fra sosialtjenesten; i beslutnings- og intervensjonsprosessene som finner sted i tidsrommet mellom første tiltak og tidspunktet da den unge forlater omsorgen; samt, i overgangen mellom slutten av den offentlige omsorgen og den unges selvstendige voksenliv.

Manglende kontinuitet kan være kontekstuelt og individuelt betinget og knyttet til administrativ ledelse, relasjoner og informasjonsflyt. Manglende kontinuitet oppleves også eller assosiert med alvorlighetsgraden av problemet. I mange tilfeller kan diskontinuitetsproblemer føre til negative opplevelser for unge i nærmiljøet.

13:00-14:00 Sted: Borgaskaret, 3. etasje, Årstadveien 17

Lennart Nygren har publisert innen sosialt arbeid, folkehelse, kvalitative forskningsmetoder og sosialpolitikk. Nylig var han internasjonal prosjektleder for NORFACE/Welfare state futures project: ‘Family Complexity and Social Work. A Comparative Study of Family-based Welfare Work in Different Welfare Regimes.

  • Lennart Nygren Lennart Nygren professor emeritus i sosialt arbeid
    Umeå universitet
Rådgivere i Byrådsavdeling for helse og omsorg, Gunn-Brit Grøvan og Ahmer Sheikh. Bilde tatt på Rådhuset

Onsdagspresentasjon: Hvilke grep gjør Bergen kommune for å rekruttere og beholde helsepersonell?

4.-4. oktober 2023

Kantinen i Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Senterseminar: Implementation and Evaluation

25.-25. oktober 2023

Kantinen i Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Hvordan kan forskning lede til innovasjon i helsetjenesten – og motsatt?

1.-1. november 2023

HelseCampus Stavanger

Lunsjworkshop: Brukermedvirkning i Alrek

10.-10. november 2023

Kommer