MENY

Forebygging og forsinkelse av demens

4.-4. mars 2021

Digitalt (møtelenke blir tilsendt)

Webinar – Red Word on White Desktop Calendar Isolated on Gray Background.

Demens er en av de største utfordringene i det tjuende århundret for menneskene som blir rammet, de pårørende og samfunnet i sin helhet. Kan man forebygge og forsinke utviklingen av demens?

Webinaret starter kl. 12.00 og varer til ca. 13.30.

Vi står ovenfor et digitalt paradigmeskifte innen helse og omsorg. I 2050 trengs det 260 000 som jobber innen helse. Det tilsvarer 1 av 3 arbeidstakere, sammenlignet med 1 av 7 i dag. Den pågående pandemien har bidratt til at både helsevesen og innbyggere har fått øynene opp for behovene og gevinstene ved å bringe ny teknologi inn i helsetjenesten. Og her ligger noe av nøkkelen når vi skal skape et bærekraftig fremtidig helsevesen.

I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og ettersom vi lever lenger og får en stadig økende andel eldre i vår befolkning vil dette antallet trolig dobles innen 2050. Over 400 000 er nær pårørende til en med demens. Hvordan kan ny teknologi bidra til å forebygge og tidlig diagnostisere utviklingen av demens? Og er det teknologi som kan gi oss økt livskvalitet hvis sykdommen treffer oss?

Dette er noe av det vi skal utforske i dette webinaret.

Program (mindre endringer kan forekomme)

  • Digitalisering og varme hender vil sammen skape et bærekraftig helsevesen v/ Bettina Husebø, professor ved Universitetet i Bergen og leder av Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS)
  • Tidlig demens diagnose ved hjelp av kunstig intelligens – innblikk i nytt forskningsprosjekt ved Oslo Universitetssykehus. v/ Ira Haraldsen, AI-Mind.EU Cognitive Health Research Group, Oslo Universitetssykehus
  • Kaffeprat med Rune Samdal – pårørende og medlem av brukerrådet til SEFAS
  • Presentasjon av ulike løsninger:

Webinaret arrangeres i samarbeid med

Norwegian Smart Care Cluster, Pensjonistforbundet, Nasjonalforeningen for folkehelse.

Påmelding er nødvendig. Link tilsendes etter påmelding. 

Hagefest!

18.-18. juni 2024

Årstadveien 17

Designfrokost

18.-18. juni 2024

Midgard, Årstadveien 17, Alrek helseklynge

Seminar om planlegging og tilrettelegging for å bo i egen bolig livet ut

19.-19. juni 2024

Alrek helseklynge, Årstadveien 17, rom 3F9/digitalt

Bærekraftig helsetjeneste – eller overforbruk av ressursene?

26.-26. august 2024

Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17