MENY

Folkehelsekonferansen i Bergen 2023

7.-7. desember 2023

Grand Hotel Terminus

Et kunnskapsbasert folkehelsearbeid, innsikt fra kommende Folkehelseoversikt, sosial bærekraft, levekår og forebygging av utenforskap står på programmet når Bergen kommune inviterer til årets folkehelsekonferanse

Torsdag 7. desember inviterer Bergen kommune i samarbeid med Alrek helseklynge til folkehelsekonferanse på Grand Hotel Terminus i Bergen. Konferansen starter kl. 09.00 og avslutter kl. 15.00. Oppmøte og registrering fra kl. 08.30

Meld deg på Folkehelsekonferansen her og bli med!

Konferansen er gratis.

Program og innledere

08.30-09.00 Sted: Grand Hotel Terminus
Registrering

Kom for å registrere deg, finne en god plass, og hilse på kjente og nye

09.00-10:20 Sted: Grand Hotel Terminus
Åpning: Godt folkehelsearbeid synes ikke - klarer vi å prioritere for langsiktige mål?

Kommunaldirektør og byråd for Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg, åpner konferansen.

Finn Markussen vil lekke resultater fra kommende folkehelseoversikt fra Bergen. Det legger grunnlag for panelsamtale med tema: «Et godt folkehelsearbeid er usynlig. Hvordan gjør vi gode prioriteringer for noe man ikke ser?»

 • Kjell A. Wolff Kjell A. Wolff Kommunaldirektør
  Byrådasvdeling for eldre, helse og omsorg, Bergen kommune
 • Christian Haugen Christian Haugen Byråd for eldre, helse og omsorg
  Bergen kommune
 • Finn Markussen Finn Markussen Assisterende kommuneoverlege
  Bergen kommune
 • Espen Dahl Espen Dahl Professor emeritus
  OsloMet
 • Charlotte Spurkeland Charlotte Spurkeland Byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold
  Bergen kommune
 • Trond Egil Hansen (moderator for samtale) Trond Egil Hansen (moderator for samtale) Kommuneoverlege
  Bergen kommune
 • Berit Angelskår (konferansier) Berit Angelskår (konferansier) Klyngeleder
  Alrek helseklynge
10:20-10:35 Sted: Grand Hotel Terminus
Pause

Strekk på bena og fortsett diskusjonen med andre deltakere.

10:35-12:00 Sted: Grand Hotel Terminus
Folkehelse i alt kommunen gjør

Det er behov for økt kunnskap om effekt av gode folkehelsetiltak i kommunene. Dette vil Knut Inge Klepp innlede om. Han er områdedirektør for fysisk og psykisk helse ved Folkehelseinstituttet, som blant annet nettopp har ansvaret for å bygge kapasitet på effektevalueringer og kunnskapsoppsummeringer.

Deretter får vi høre om to forskningsprosjekter som utvikler nye metoder for folkehelsearbeid. Første er prosjektet FolkeKommune, der Lars Bergesen og Olin Oldeide vil fortelle om bedre bruk av helsestatistikk for barn og unge, og hvilke prioriteringer kommunene gjør i sitt folkehelsearbeid. Har store og små kommuner lik mulighet til å innhente nødvendig kunnskap?

Sosial bærekraft er en av tre hoveddimensjoner i FNS bærekraftsmål. Det har også mange likhetstrekk med folkehelsearbeid: Hva kjennetegner et sosialt bærekraftig samfunn? Hvordan omsette teori til praksis for å skape helsefremmende lokalsamfunn i egen kommune? Dette har Hilde Hatleskog Zeiner utforsket i det andre forskningsprosjektet, SOSLOKAL – Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen.

Vi avslutter sesjonen med sosial bærekraft i egen by, der Christian Hjelle vil fortelle om hvordan det boligpolitiske arbeidet kan bidra til bedre folkehelse.

 • Knut Inge Klepp Knut Inge Klepp Områdedirektør Ph.D. for fysisk og psykisk helse
  Folkehelseinstituttet
 • Olin Oldeide Olin Oldeide Førsteamanuensis
  Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Universitetet i Bergen
 • Lars Bergesen Lars Bergesen Rådgiver
  Kunnnskapskommunen Helse Omsorg Vest, Bergen kommune
 • Hilde Hatleskog Zeiner Hilde Hatleskog Zeiner Seniorforsker
  By- og regionforskningsinstituttet, NIBR, OsloMet
 • Christian Hjelle Christian Hjelle Seniorarkitekt
  Byrådsavdeling for byutvikling, Bergen kommune
12:00-13:00 Sted: Grand Hotel Terminus
Lunsj

Lunsj og mingel

13:00-13:10 Sted: Grand Hotel Terminus
Kulturelt innslag med rapartisten CCA Jonas

CCA Jonas er rapartist fra Bergen som på kort tid markert seg som en banebrytende artist. Bergens Tidene har gitt konsertopplevelse med CCA Jonas ternigkast 5 og utnevnt han som «Løvstakkens egen Drake». Han er også en av mange unge artistalenter som har dratt nytte av kommunale lokaler og studio.

Bare å glede seg!

 • CCA Jonas CCA Jonas Rapartist
13:10-15:00 Sted: Grand Hotel Terminus
Levekår og forebygging av utenforskap

«En barndom for livet», utarbeidet av Ekspertgruppen på barn i fattige familier, er nettopp blitt publisert. Vi er så heldige å ha med oss Tormod Bøe, som var medlem i gruppen, til å presentere for oss.

I rapporten blir blant annet utdanning trukket frem som den mest effektive måten å forhindre at fattigdom går i arv. Frafall fra utdanning kan føre til utenforskap fra arbeidsliv, med store virkninger for individ og samfunn.

Hvordan kan vi jobbe innovativt for å styrke utdanningsnivået blant unge? Og kan en vellykket forebygging av utenforskap bidra til å løse andre samfunnsutfordringer, som bemanningskrisen flere sektorer står i? Kristin Fagerheim og Tonje Fyhn vil gi oss innsikt i årsaker til utenforskap, og utfordre oss på bedre løsninger.

 • Tormod Bøe Tormod Bøe Medlem i ekspertgruppen om barn i fattige familier, Professor ved Institutt for samfunnspsykologi og forsker I ved
  Universitetet i Bergen/NORCE
 • Kristin Fagerheim Kristin Fagerheim Prosjektleder skolesatsing, Områdesatsing Loddefjord og Olsvik, Etat for skole
  Bergen kommune
 • Tonje Fyhn Tonje Fyhn Avdelingsleder Velferd, arbeid og helse
  NORCE

Arrangører

Bergen kommune (Hovedarrangør)

Alrek helseklynge (medarrangør)

Folkehelsekonferansen i Bergen 2023

7.-7. desember 2023

Grand Hotel Terminus

Anbefaler: SKIL-Forum 2024 – Psykt urettferdig!

8.-8. februar 2024

Scandic Flesland Airport

Bærekraftig arbeidsinkludering: Migranter

5.-5. april 2024

Auditorium M003, K2, Campus Kronstad, Høgskulen på Vestlandet

DigitalHelse2024

29.-30. mai 2024

Quality Hotel Edvard Grieg