MENY

Folkefest for fremtiden: Kultur og aldring

4.-4. oktober 2022

Litteraturhuset i Bergen

Hvorfor er kulturfeltet en viktig aldringsarena? Hvordan kan vi samarbeide på bærekraftige måter på tvers av helse og kultur for en god alderdom? Er musikken viktig når vi synger på siste vers?

Tore Moen, foto av Silje Katrine Robinson

At vi blir stadig flere eldre og færre unge, er ifølge FN en av de største samfunnsutfordringene i det 21. århundret. Til tross for dette, er aldringsfeltet preget av manglende utvikling, lav synlighet og status. Nå er det på tide at vi samles for å gjøre opprør mot fordommer og manglende prioritering!

Dette er det tredje møtet i en serie på fire om vårt aldrende samfunn. Folkefest for fremtiden setter fingeren på våre største aldringsutfordringer gjennom personlige fortellinger og faglige perspektiver. Bli med på et uvanlig arrangement med debatt, musikk, mat og åpen mikrofon der du kan stille spørsmål eller komme med en aldringsappell.

Deltakere er:

  • Katrine Nøtvedt, Byråd for kultur, sosial og likestilling, Bergen kommune
  • Jorunn Nydal, Kinn kommune
  • Margit Drivenes Klovfjell, Kinn kommune
  • Heine Bugge, musiker
  • Hanne Jones, Bergen NKS
  • Eli Lea, Bergen NKS

Møt opp på Litteraturhuset på tirsdag 4. oktober klokken 18:00 og bli med på folkefesten 🙂

Mer om arrangementet finner dere også her: Folkefest for fremtiden: kultur og aldring (litthusbergen.no)

Samarbeidspartnere

Rådgivere i Byrådsavdeling for helse og omsorg, Gunn-Brit Grøvan og Ahmer Sheikh. Bilde tatt på Rådhuset

Onsdagspresentasjon: Hvilke grep gjør Bergen kommune for å rekruttere og beholde helsepersonell?

4.-4. oktober 2023

Kantinen i Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Senterseminar: Implementation and Evaluation

25.-25. oktober 2023

Kantinen i Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Hvordan kan forskning lede til innovasjon i helsetjenesten – og motsatt?

1.-1. november 2023

HelseCampus Stavanger

Lunsjworkshop: Brukermedvirkning i Alrek

10.-10. november 2023

Kommer