MENY

Felles søkerworkshop for Pilot Helse (NSCC)

11.-11. februar 2021

Webiniar

Pilot Helse er en utlysning av midler til helhetlige innovasjonsløp – fra idé til marked, finansiert på tvers av virkemiddelapparatet. Bli med når noen av de fremste miljøene i Norge arrangerer en felles søkerworkshop – åpent for alle.

Tid: 11.02 fra kl. 09.00 – 10.30

Sted: Webinar (link ved påmelding)

Møteleder: Anita Moe Larsen – Norway Heath Tech

En helt ny satsing skal føre virksomheter i offentlig sektor og bedrifter sammen for å etablere koordinerte innovasjonsløp. Innovasjonsløpene skal være basert på behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene. Løsningene må være innovative, føre til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og rette seg mot et internasjonalt marked.

Første utlysning fra Pilot Helse vil være åpen for alle temaer som sikter seg inn på å møte tydelige behov innenfor helsetjenesten, men følgende to hovedtemaer vil bli prioriterte:

  1. Pasienten hjemme: Nye produkter og teknologi for diagnostikk, behandling (inkludert kliniske studier) og rehabilitering i hjemmet i tillegg til nye løsninger for digital samhandling mellom pasient og helsetjenesten, inkludert selvbetjeningsløsninger.
  2. Bærekraftig helsetjeneste: Nye teknologiske løsninger som øker effektiviteten i helsetjenesten gjennom f.eks. bedre og mer effektiv beslutningsstøtte, samhandling mellom tjenester, arealutnyttelse, logistikk og personellbruk.

Agenda:

09:00-09:05 Velkommen og mål med denne workshopen på vegne av arrangørene: Anita Moe Larsen, NHT

09:05-09:10 Pilot Helse i et nøtteskall v/ Renate Margrete Simonsen, Forskningsrådet

09:10-09:20 Hva er samarbeid og hva skal vi få ut av dette? Hva er en anskaffelse? Ved Riche Vestby, Nasjonalt program for leverandørutvikling, NHO

09:20-09:35 Behov i RHFene og hvordan bedriftene kan koble seg på v/ Just Ebbesen, spesialrådgiver «Fremtidens OUS»

09:35-09:45 Mer hjemmebehandling og desentraliserte kliniske studier. v/Hege Edvardsen, seniorrådgiver LMI (Legemiddelindustriforeningen)

09:45-09:55 Kongsberg Beam Technology v/ Thomas Andersson (case fra Oslo Cancer Cluster)

09:55-10:05 Alzheimer og demens – fra samfunnsutfordring til nye løsninger – Pre Diagnostics v / Charlotte Berg-Svendsen (case fra The Life Science Cluster, TLSC)

10:05-10:15 Effektiv arbeidsflyt i sykehus – fra idé til suksess – Imatis v/ Morten Andersen (case fra Norway Health Tech, NHT)

10:15-10:25 Aktuelle tema som kom opp i første runde med pilot H mobilisering, ved Kari Øritsland, Norwegian Smart Care Cluster (NSCC)

10:25-10:30 Avslutning og neste steg v/arrangører

Arrangeres i samarbeid med ForskningsrådetNorway Health TechOslo Cancer ClusterThe Life Science ClusterLegemiddelindustrien og Melanor

Meld deg på her:

https://norwayhealthtech.pameldingssystem.no/pilot-helse-introduksjon 

Designfrokost

18.-18. juni 2024

Midgard, Årstadveien 17, Alrek helseklynge

Hagefest!

18.-18. juni 2024

Årstadveien 17

Seminar om planlegging og tilrettelegging for å bo i egen bolig livet ut

19.-19. juni 2024

Alrek helseklynge, Årstadveien 17, rom 3F9/digitalt

Bærekraftig helsetjeneste – eller overforbruk av ressursene?

26.-26. august 2024

Midgard, 0. etasje, Årstadveien 17