MENY

Evaluering av måleegenskaper

9.-9. juni 2022

Munin

Rolf Moe-Nilssen. Foto: Privat

Av professor emeritus Rolf Moe Nilsen Rolf Moe-Nilssen | Universitetet i Bergen (uib.no)

Disposisjon:

 • Måleteori
 • Validitetsbegrep
 • Reliabilitetsbegrep
 • Variabilitet, målefeil eller dynamisk adferd?
 • Design av metodestudier
 • Assosiasjon, absolutt og relativ enighet
 • Metodesammenligning
 • Statistiske modeller og beregninger
 • Beregning av utvalgsstørrelse
 • Korrigere assosiasjoner for målefeil
 • Multiitem testbatterier og spørreskjema
 • Intern konsistens
 • Prescore, endringsscore, og regresjon mot middelverdien
 • Bruk av grafer
 • Diskusjon av egne design og data

Påmelding:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12710440

Kontaktperson: Una Ørvik Sølvik, epost  Una.Solvik@uib.no

 

Folkehelsekonferansen i Bergen 2023

7.-7. desember 2023

Grand Hotel Terminus

Anbefaler: SKIL-Forum 2024 – Psykt urettferdig!

8.-8. februar 2024

Scandic Flesland Airport

Bærekraftig arbeidsinkludering: Migranter

5.-5. april 2024

Auditorium M003, K2, Campus Kronstad, Høgskulen på Vestlandet

DigitalHelse2024

29.-30. mai 2024

Quality Hotel Edvard Grieg