MENY

Evaluering av måleegenskaper

9.-9. juni 2022

Munin

Rolf Moe-Nilssen. Foto: Privat

Av professor emeritus Rolf Moe Nilsen Rolf Moe-Nilssen | Universitetet i Bergen (uib.no)

Disposisjon:

 • Måleteori
 • Validitetsbegrep
 • Reliabilitetsbegrep
 • Variabilitet, målefeil eller dynamisk adferd?
 • Design av metodestudier
 • Assosiasjon, absolutt og relativ enighet
 • Metodesammenligning
 • Statistiske modeller og beregninger
 • Beregning av utvalgsstørrelse
 • Korrigere assosiasjoner for målefeil
 • Multiitem testbatterier og spørreskjema
 • Intern konsistens
 • Prescore, endringsscore, og regresjon mot middelverdien
 • Bruk av grafer
 • Diskusjon av egne design og data

Påmelding:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12710440

Kontaktperson: Una Ørvik Sølvik, epost  Una.Solvik@uib.no

 

«Hvordan få flere til å velge livet?» Tamadag med filmframvisning, Alrekdagene 2022

21.-21. september 2022

Bergen kino Magnus Barfot, MB1

Alrekdagene 2022, 21.-23. september!

22.-23. september 2022

Årstadveollen - flere lokasjoner.

«En generasjon satt på spill?» Forskningsnatt, Alrekdagene 2022

23.-23. september 2022

Spillhuset i Bergen

Digital helse-dager 2023 – sett av dagene

24.-25. mai 2023