MENY

Alrek og koronapandemi: muligheter for videre samarbeid

16.-16. mars 2021

Alrek helseklynge. Foto: Eivind Senneset, UiB

Pandemisenteret inviterer alle partnere ved Alrek helseklynge til et webinar for å bli bedre kjent med hverandres aktiviteter og erfaringer med koronapandemien. Vi ønsker å bidra til bedre forståelse og nye muligheter for samarbeid, komplementaritet og synergier innad i Alrek.

Påmelding her innen 14. mars

Pandemisenter webinar  – tirsdag 16.mars kl. 11:30 – 12:30

 Panelet vårt har tatt utfordringen om å fortelle om erfaringer/prosjekter de har som kan gi mulighet for videre læring – og det i løpet av 3 minutter!

Program:

  • Velkommen til Webinar og kort presentasjon av Pandemisenteret ved Esperanza Diaz, leder.
  • Panelet presenterer:

VID:  Gro Beate Samdal, Førsteamanuensis
Praksis og studier: VID vitenskapelige høgskoles prosjekt om COVID.

Helse-Bergen:  Kaja Irgens-Hansen, Overlege
Helseeffekter knyttet til håndhygiene og bruk av verneutstyr i helsetjenesten under covid-19 pandemien (COV-HygPro).

NORCE:  Tone Morken, Forsker 1

Covid-19 utbrudd i Norge – Epidemiologi, bruk av helsetjenester og håndtering i primærhelsetjenesten – CONOPRI

Alrek Brukerpanel: Ida Carlsen Eide, brukerrepresentant

Erfaringer fra brukerperspektivet,

IGS, UiB:  Bettina Husebø, Professor

PAN.DEM studien som undersøker hvordan hjemmeboende personer med demens og deres pårørende har det under pandemien (atferdsendringer; bruka av teknologi).

Haraldsplass sykehus:  Petter Thornam, Fagdirektør /Fredrik Grøvan, Smittevernoverlege

Erfaringer fra et lokalsykehus.

HVL:  Bente Frisk, Førsteamanuensis
Helse i Hardanger – Rehabilitering for personer som har gjennomlevd COVID-19

  • Kort paneldebatt:

Hvordan var det å etablere og koordinere samarbeid i Alrek i forbindelse med pandemien?

Det vil være muligheter for å stille spørsmål i debatten.

DigitalHelse2024

29.-30. mai 2024

Quality Hotel Edvard Grieg

Generasjon – En aldringsfestival

31.-31. mai 2024

Litteraturhuset i Bergen

Bilde av bygg: Eivind Senneset. Bilde av dame: Unsplash

Alrek studentkonferanse 2024

5.-5. juni 2024

Alrek helseklynge, Midgard

Hagefest!

18.-18. juni 2024

Årstadveien 17