MENY

Nyheter

Pasient Eva Skadal (75). Foto: Ingrid Lovise Færøyvik, Haraldsplass Diakonale Sjukehus

Prøver ut Pasienten si legemiddelliste i Bergen

Haakon Rosland og Torbjørn Nygård

Prøvde ut modell med farmasitjenester på legekontor

Se seminar om Alrek og Pandemisenteret!

Over halvparten av unge med covid-19 har langvarige symptomer

Ungdomsplan

Kommunen drar nytte av Alrek i arbeid med ny Ungdomsplan

Plommetre på Alrek

Plommetrærne på Alrek

Må tenke nytt for å håndtere eldre med akutt sykdom bedre

Helsepersonell på Haukeland

Får helsepersonell hudskader som følge av skjerpet håndhygiene?

HVL-forskere skal finne ut hvordan sykehjem håndterte koronapandemien

MILLIONAR TIL FORSKING: Tannlege Mahmoud Atashgahy i HUSK-tannhelse sammen med pasient Astrid Dyngeland.

16 millionar til tannhelseforsking

Call for abstract – EFPC-konferansen 5.-7. september

Ny lansering av kunnskapsoppsummeringer og metodevurderinger

Prosjektmidler fra Forskningsrådet til Alrekpartnere

Nærmere 20 millioner kroner fra Diku til Alrekpartnere

Senterleiar Tine Nordgreen og sjukehusdirektør Eivind Hansen leia den digitale opningssendinga.

Opna Forskingssenter for digitale psykiske helsetenester

Skal etablere unikt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og kommuner i vest

Disse har fått penger til samarbeidsprosjekter

Utvikler ny pasientbehandling med VR-teknologi

Alrek-nøklene er overlevert